hitta-ratt-i-djungeln-av-kommersiella-lokalerHitta rätt i djungeln av kommersiella lokaler

Att hitta den perfekta lokalen och läget för företaget kan förändra mycket, och bidra till att ni ökar lönsamheten, stärker varumärket och når fram till kunderna på ett bättre sätt. Något som i sin tur bidrar till verksamhetens utveckling. Men en kontorsflytt kan i vissa fall också försvåra era omständigheter, till exempel om ytan inte visar sig vara planerad på ett sätt som matchar era behov, eller på grund av bristande tillgänglighet.

Att hitta rätt i djungeln av kommersiella lokaler handlar om att göra sin läxa, planera och undersöka utbudet noggrant. Dessutom är det viktigt att vara medveten om vad man behöver, de interna behoven.

Du som är intresserad av att hyra lokaler bör också fundera över bland annat följande:

Typ av lokal?

Det finns olika kategorier av fastigheter och lokaler, planerade för att passa olika verksamheter och aktiviteter. Vad är du intresserad av? Uthyrning av kontor, lager eller butikslokaler? Kanske har du också behov av speciella typ av förråd, kök eller personalutrymmen? I vissa fall kan det vara så att ytan behöver vara godkänd för att användas på vissa sätt - till exempel för matförsäljning eller servering. För att avgränsa och fokusera din sökning kan det underlätta att ta hjälp av en professionell fastighetsrådgivare.

Storlek?

Det är inte bara företagets storlek, i form av antal anställda och avdelningar eller tillverkning som avgör hur stora lokaler ni behöver. Det är naturligtvis också viktigt att ta hänsyn till vilken form av verksamhet som kommer att äga rum i lokalerna, men dessutom gäller det att ha framförhållning och fundera över företagets utveckling. Kommer ni att växa och expandera ytterligare, och är det då möjligt att göra i de aktuella lokalerna?

Läget?

Läget är inte bara avgörande för lokalernas marknadsvärde, det kan också vara av hög betydelse för din verksamhet och dess utvecklingsmöjligheter. För vissa företag är det viktigt att ha nära till leverantörer eller partners, medan andra väljer läget efter kundernas behov. Allt beror på verksamhetens nisch, förutsättningar och affärsidé.

Håller ni på att växa ur era befintliga utrymmen, eller behöver ni mindre lokaler? Kontakta Colliers redan idag för att hitta de optimala lokalerna för just era behov. De erbjuder specialistkunskaper och de rätta kontakterna för uthyrning av lagerlokaler eller kontor. Läs mer på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”