Fördelar med sale & leasebackfordelar-med-sale-och-leaseback

Termen "leaseback" har blivit allt populärare under senare år på grund av de många möjligheter och ekonomiska fördelar systemet erbjuder. Men vad innebär egentligen leaseback? Ordet är en förkortning av begreppet "sale and leaseback" och innebär i korthet att ett företag säljer ett objekt till ett finansieringsbolag och sedan leasar tillbaka det. Avtalet görs vanligen mellan två parter: företaget/kunden och finansiären. Företaget får här chansen att sälja tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten, som till exempel lokaler och mark. Detta frigör kapital inom verksamheten samtidigt som ett lease-avtal upprättas som gör att företaget kan hyra tillbaka lokalerna eller marken. Den sålda egendomen fortsätter således att utnyttjas av företaget efter transaktionen.

Under rätt förhållanden kan ett sale-leaseback-avtal vara mycket fördelaktigt för ett företag. Nedan nämns några av de fördelar systemet kan innebära:

En bättre förhandlingsposition

I en sale-leaseback-transaktion är säljaren alltså densamma som leasetagaren. Detta gör att säljaren ofta har stor möjlighet att påverka och strukturera lease-avtalet som upprättas. Krävs till exempel en omförhandling av hyresavtal finns större chans att resultatet blir tillfredsställande för leasetagaren.

Bibehåll kontroll

De flesta leaseback-avtal är konstruerade på ett sätt som gör att hyresgästen blir ansvarig för lokalerna. Ett långsiktigt avtal ger alltså leasetagaren i princip samma kontroll över tillgångarna som denne hade som ägare. I avtalet kan möjligheter till exempelvis framtida expansion eller andrahandsuthyrning även ingå.

Frigör kapital

När man säljer fast egendom som exempelvis fastigheter innebär det oftast att en stor mängd kapital frigörs inom företaget. Pengar som tidigare varit bundna till investeringar i egendom kan nu utnyttjas för att exempelvis expandera eller göra nya investeringar.

Skatteavdrag

Ett företag som äger en fastighet kan endast dra av för drift och underhåll, antingen genom värdeminskningsavdrag eller direkt för drift och reparation. Hyr du en lokal kan du dock göra mer fördelaktiga skatteavdrag för lokalhyra.

Vill du ha hjälp med att sälja fastighet och upprätta ett förmånligt leaseback-avtal? Colliers International har expertis inom fastighetstransaktioner inom kontor, handel, bostäder samt industri och logistik. Med hjälp av riktad marknadsföring skapar Colliers fastighetsrådgivare snabbt ett intresse bland investerare. Du som säljare får hjälp genom hela processen och får genom affären ut så mycket som möjligt på kort tid. Läs mer om sale och leaseback på Colliers hemsida.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”