fastighetsanalys-vagen-till-effektiviserat-resursanvandandeFastighetsanalys - vägen till effektiviserat resursanvändande

Underhåll och drift av kommersiella fastigheter är avgörande för deras värde på marknaden, samtidigt som det underlättar fastighetsägarens relationer med köpare och hyresgäster. Regelbundna insatser förbättrar med andra ord oddsen för framgångsrikt förvaltande och lönsamma investeringar.

Ett bra sätt att komma vidare med detta är att göra en fastighetsanalys. Under en sådan kartläggning utvärderas bland annat fastighetens energiprofil, värme och ventilation, vilket gör det lättare att upptäcka brister och ineffektiva lösningar. Genom att optimera dessa områden minskas energianvändningen och driftskostnader samtidigt som fastighetens system då börjar samverka på ett bättre sätt. Detta kan i sin tur innebära följande fördelar:

Miljö & hållbarhet

Vi lever i en tid då allt mer handlar om att spara in på värdefulla resurser och oavsett om du är en fastighetsägare eller en del av ett företag så bör du aktivt sträva efter att minska din inverkan på miljön. Det handlar om trovärdighet och ansvar. Genom att utreda din fastighets energianvändning, med hjälp av en fastighetskonsult, kan du hitta sätt att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Men det slutar inte där. Kostnader för el, värme, vatten och andra driftkostnader minskar nämligen också, vilket i sin tur gynnar din ekonomi.

Billigare försäkring

Försäkring är en betydelsefull fråga när det kommer till fastigheter. Behovet av sådant skydd är lika ofrånkomligt som det kan vara svårt att hitta rätt lösning för just dina lokaler. Tack vare en fastighetsanalys som på sikt bidrar till att optimera fastigheten, dess resursanvändning och system så ökar dock chansen för att försäkringspremien ska gå ned.

Långsiktiga värden

Kraven på energioptimerade byggnader ökar hela tiden och även fastigheter som inte är miljöcertifierade från start kommer förr eller senare kräva insatser så att de emotser dessa krav. Kostnaderna för detta kan komma plötsligt och i ett ekonomiskt olämpligt läge. Därför är det bättre att redan i ett tidigt skede anpassa byggnaden eller lokalerna. På så sätt säkrar du också fastighetens värde och marknadens intresse för lokalerna under lång tid framöver.

En fastighetsanalys optimerar ditt fastighetsägande och bidrar till att du sparar in på kostnader i ett långsiktigt perspektiv. Effektivt energianvändande är en viktig del av detta men Colliers kan även analysera dina lokaler ur många andra perspektiv. Kontakta dem idag för mer information om fastighetsrådgivning och analys.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”