Fastighetsägare i Stockholm kan vinna på att sälja sin fastighet innan priserna fallerfastighetsagare-i-stockholm-kan-vinna-pa-att-salja-sin-fastighet-innan-priserna-faller

Stockholm är en attraktiv stad som hela tiden lockar till sig nya företag. Intresset för att hyra lokaler eller köpa fastigheter i huvudstaden kommer exempelvis av den storslagna arkitekturen, i kombination med kundtäthet, dynamisk arbetsmarknad och andra tillväxtmöjligheter. Faktorer som tillsammans och var för sig lockar även långväga aktörer från andra delar av landet och världen. Men, för den som är ny i staden kan det vara svårt att hitta rätt i fastighetsdjungeln.

På grund av den bristande tillgången på lokaler och fastigheter har dessutom priserna gått upp nästan dubbelt så mycket i Stockholm jämfört med andra delar av landet. Om man i samband med sin företagsflytt eller fastighetsförsäljning tar hjälp av en professionell fastighetsrådgivare ökar däremot chansen för att de lokalfrågor eller fastighetstransaktioner som man står inför skall kunna genomföras på ett effektivt och enkelt sätt.

Just nu talar uppgifter för att fastighetspriserna snart har nått sin topp och så småningom kommer att vända nedåt igen. Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank, är en av rösterna som menar att han börjat se tecken på att priserna håller på att plana ut. Något som också är viktigt att ta hänsyn till om man är intresserad av att sälja fastigheter i Stockholm. Om priserna spås falla är det nämligen idealistiskt att värdera och sälja fastigheter medan priserna fortfarande ligger på en hög nivå.

Överlag är det just nu en bra tid att sälja fastigheter. Hyresmarknaden är ansträngd och ett sådant kontrakt kan därmed innebära lång väntetid, samtidigt som de flesta företag har behov av en snabb och smidig flytt med minsta möjliga inverkan på verksamheten. Detta utgångsläge bidrar till att intresset för att köpa kommersiella fastigheter, kontor, butikslokaler eller lager hela tiden ökar, och till att överlåtelsen av fastigheter ofta går fort. Till fördel för både säljare och köpare.

Allt detta är viktigt för den som överväger att sälja sin fastighet att hela tiden hålla i bakhuvudet. För den som vill slippa tänka på detaljer som dessa är det istället möjligt att kontakta en fastighetsrådgivare som Colliers för att få hjälp med fastighetsvärdering och andra tjänster som bidrar till en smidigt och lönsam försäljning.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”