De kantorenmarkt is onder druk van de financiële crisis al een aantal jaren aan het veranderen. Er worden vierkante meters afgestoten, er wordt efficiënter met de ruimte omgegaan en nieuwe technologieën hebben het mogelijk gemaakt om meer thuis te werken. Daarnaast is de stijgende leegstand te lijf gegaan door lege kantoren te transformeren. Deze trends zullen de komende jaren nog verder doorzetten maar zwakken wel af.

Er zal een verdere centralisatie plaatsvinden waarbij aantrekkelijke gebieden en steden profiteren terwijl gebieden die nu al veel leegstand kennen, het steeds moeilijker krijgen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Met name groeiende TMT bedrijven trekken naar de grotere (universiteits)steden, omdat hier een betere match tussen vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel gevonden kan worden.

Een tweede trend die zichtbaar is, is de ‘hotellisering’ van een deel van de kantorenmarkt. Steeds meer kenmerkende eigenschappen van de hotelmarkt zijn ook terug te zien in de kantorenmarkt. Bij traditionele kantoorgebruikers wordt hospitality (gastvrijheid) een steeds belangrijker onderdeel. Een nog grotere invloed is te zien bij flex offices, hier heerst een zelfde soort flexibiliteit bij het huren/boeken van kantoorruimte als bij hotels. Het kantoor maakt een verschuiving naar exploitatiegericht vastgoed waar bezettingsgraden aangeven in welke mate de capaciteit benut wordt, zoals we het traditioneel benaderen vanuit leegstandscijfers. Daarnaast zijn hotellobby’s steeds meer ingericht op flexibel werken, zijn zij vrij toegankelijk, en zijn er vergaderzalen te reserveren. De scheidslijn tussen de kantorenmarkt en hotelmarkt is aan het vervagen.

Terwijl aan de ene kant locatie nog belangrijker wordt, gelet op de centralisatie, wordt voor een gedeelte van de kantorenmarkt de locatie juist minder belangrijk. Een passende community van soortgelijke of aanvullende bedrijvigheid speelt een steeds grotere rol tussen bestaande vestigingsfactoren. Dit geldt met name voor kleine ondernemingen en start-ups, deze willen in de voor hen relevante creatieve broedplaatsen en flex offices gevestigd zijn. Er ontstaan binnen deze communities samenwerkingen en netwerken die zeer waardevol zijn voor bedrijven. De komende jaren zullen er nog meer verschillende bedrijven flexoffices uitschieten. Om succesvol te zijn zullen zij zich vermarkten gericht op een specifieke doelgroep en/of community.

Bij de drie voorgaande trends speelt profilering een steeds grotere rol. Door een toenemende centralisatie is het belangrijk voor gebieden om zich op bepaalde bedrijven/sectoren te richten zodat het gebied een duidelijke identiteit krijgt. Ook flexoffices moeten zich duidelijk profileren om een bepaalde community aan zich te binden. Hospitality is dan juist weer een goede manier voor bedrijven om zich in de markt te zetten. De uitgedragen waarden kunnen hierbij binnen het kantoorconcept toegepast worden.


Lees het volledige rapport hier.