Skip to main content Skip to footer
 • For sale
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #1
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #2
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #3
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #4
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #5
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #6
Velbeligende ejendom med gode udviklingsmuligheder - #7

Ejendommen ligger i Kongens Lyngby få hundrede meter fra Bagsværd Sø og Radiomarken. Dette naturskønne område er velbesøgt fra de mange villakvarterer i området.


Ejendommen ligger velplaceret mellem Bagsværd og Lyngby, hvor begge bycentrum byder på spændende shopping-muligheder og gode offentlige forbindelser. 


Bygningen blev oprindelig opført som radiostation, og er i dag flerbrugerhus med mange forskellige erhverv samlet i lokalerne.


 


Større grundareal på 29.202 m², hvoraf 1.413 m² er registreret som vej.


Der er syv telefonmaster i alt på grunden. I lejekontrakten er det anført at fra nyt byggeri besluttes skal disse master fjernes fra grunden med 1½ år varsel og kan erstattes af én mast som opstilles på nyt byggeri i en højde af maksimalt 54 meter.


 


Grundarealet er underlagt 2 forskellige plangrundlag, herunder Lokalplan 184 og Byplan 12, som har forskellige rammebestemmelser. Lokalplan 184 tillader opførelsen af pleje-og ældreboliger med en bebyggelsesprocent på 40, hvor byplan 12 fastsætter fortsat anvendelse som radiostation. Bebyggelsesprocenten på 40 gælder ikke for hele matriklen, men kun den østlige del (LP184). Se kort på næste side. Det østlige areal, hvor der allerede foreligger rammelokalplan (LP148) udgør ca. 13.800 m² og der kan således bygges ca. 5.520 m². Der skal dog udarbejdes lokalplan. LP184 er en rammelokalplan – oplyst af Gladsaxe kommune. Der er åbnet op fra kommunens side at der er mulighed for alternativ anvendelse – dette skal dog ansøges om i en ny lokalplan.


 


En del af grunden ligger indenfor en skovbyggelinje, hvor der ikke må placeres ny bebyggelse. (Radiostationens grundstykke)


 


Der ligger en servitut på ejendommen, om at ejendommen ligger i et fredet naturområde. Det fremgår dog at den del af grundarealet, der er omfattet af lokalplan184 er undtaget fredningsbestemmelserne. 


 


Salgsprocessen step by step: • Interesserede købere afgiver et (indikativt) bud, der præsenteres for sælger

 • Der indgås et Letter of Intent samt eksklusivitet med den udvalgte potentielle køber

 • Der er ikke deadline for at afgive bud. Buddene vurderes løbende og såfremt der indkommer bud som er tilfredsstillende for sælger vælges denne – ”først til mølle princippet”  

 • Køber afslutter sin due diligence

 • Underskrift af købsaftale og endelig handel


 


Colliers vil over for potentielle købere af ejendommen være behjælpelig med følgende: • Præsentation af købstilbud for sælger

 • Adgang til online datarum

 • Besigtigelse af ejendommen

 • Q&A sessioner

 • Udfærdigelse af købsaftale mv. 


 


Energiklasse F


  • Attraktiv beliggenhed

 • Mulighed for opførelse af pleje-og ældreboliger

 • Naturskønne omgivelser

 • Udbydes uden prisforlangende