Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #1
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #2
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #3
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #4
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #5
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #6
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #7
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #8
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #9
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #10
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #11
Spændende investeringsejendom - muligt udviklingspotentiale - #12

For Sale

10.250.000 KR.  

Erhvervsejendom med syv lejere – og et attraktivt afkast.

Ejendommen er centralt beliggende i Tarup med facade mod indfaldsvej til centrum, samt tæt på Tarupcenteret og ligeledes tæt på den kommende nye letbane, som vil have hoved stop i lyskryds 100 meter væk.

Ejendommen er opført i henholdsvis 1963, 1977 samt 2000 og fremstår i overvejende fin stand. Ejendommen er opført i mursten og med tagpap. Ejendommen er bestående af tre bygningsdele med samlet seks lejemål.
Herudover har ingo opført et tanklanlæg foran ejendommene. Udenomsarealerne er udlagt til parkering samt udendørs oplag.

Der ses at være en potentiel udviklingsmulighed på ejendommen, idet der er tale om en regulær grund, ud mod en trafikeret hovedvej.

Energimærke: F  • Etageareal: 893 m²

  • Central beliggenhed med god synlighed

  • God lejerspredning

  • Muligt udviklingspotentiale

  • Afkast 1. år, anslået: 9,14%

  • Pris: 10.250.000