Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Salg af projektejendom centralt i Horsens - #1
Salg af projektejendom centralt i Horsens - #2
Salg af projektejendom centralt i Horsens - #3
Salg af projektejendom centralt i Horsens - #4
Salg af projektejendom centralt i Horsens - #5

For Sale

kr. 4.750.000 DKK

Den pågældende projektgrund sælges med de meget attraktive fremtidsvisioner, som Horsens Kommune har udvist for området og som er beskrevet på side 13-15., hvor specielt boliger, restauranter og butikker, og en forventelig højere bebyggelsesprocent end 100, kan danne rammen for en solid ejendomsudvikling/investering i maritime omgivelser.


Der er indhentet en formel nedrivningstilladelse, som kan danne grundlag for en midlertidig etablering af ca. 49 p-pladser på grundene, og dermed skabe et indtægtsgrundlag frem til den endelige lokalplans tilbliven.


Det er vores vurdering, at indtægtsgrundlaget for en p-plads er ca. 6.000 kr. p.a., og hvilket kan medgive en anslået indtægt på ca. 294.000 kr. p.a.


  • Grundareal: 1.559m²
  • To matrikler
  • Stort fremtidspotentiale
  • En del af ”Åkvarteret”
  • Mulighed for etablering af ca. 49 p-pladser på grunden
  • Pris: 4.750.000 kr.