Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #1
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #2
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #3
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #4
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #5
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #6
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #7
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #8
Sale & leaseback - To attraktive lager- og logistikejendomme - #9

For Sale

KR.62.900.000 

Selskabshandel med to ejendomme

MØRKEBJERGVEJ 6 OG 10, 5600 FAABORG

I Faaborgs nordlige erhvervskvarter ligger Mørkebjergvej 6 + 10. De to matrikler er udnyttet til tre særskilte lagerbygninger opført i perioden mellem år 2005 og frem til 2011 senest.

Lagerbygningerne er kendetegnende som værende særdeles attraktive med en markant loftshøjde og en regulær indretning med portadgang i begge ender for optimale logistikforhold. Hallerne er isolerede og opvarmede og derudover udstyret med særinstallationer som ventilation/udsugning, kompressor og treverskraner. I forlængelse af de to lagerbygninger er der indrettet velfærdsfaciliteter i form af toilet og bad samt kantine.  

Ud over lagerbygningerne er der endvidere opført en mindre administrationsbygning på 97 m² indeholdende et kontor samt en kantine og et toilet med bad.

Der er gode udvidelsesmuligheder på grunden i øvrigt. I henhold til lokalplan kan grundarealet bebygges med 40%, hvilket giver yderligere ca. 3.400 m² byggeretter med forbehold for byggetilladelse.


GEMALVEJ 15A, 5771 STENSTRUP

Ejendommen er beliggende i udkanten af Kirkeby, som er en mindre by mellem Ringe og Svendborg på Sydfyn. Der er kun 4 min. kørsel til den fynske motorvej, så logistikken er rigtig fin med hensyn til tilkørselsforhold.

Selve ejendommen ligger ud mod marker og grønne områder. Sydfyn er kendt som værende et ressourcestærkt område med en høj grad af opbakning fra det store opland.

Ejendommen er bestående af 6 bygninger opført i flere tempi fra 2008 og senest i 2012. Der er løbende foretaget store investeringer i form af særinstallationer for at optimere på ejendommen i forhold til dens anvendelse som lager/produktion af vindmøllevinger. Produktionshallerne i bygning 1 og 3 er ganske imponerende således med ventilations og klimaanlæg samt flere 10 og 15 tons treverskraner. Derudover er der lagt trykluft og en meget stor mængde ampere ind i hallerne. Portene måler ca. 7 X 5 m i begge ender, så man kan køre vingerne direkte i gennem de søjlefri og meget regulære haller. Der er en loftshøjde på 10 m i siderne og i midten ca. 14 m. Bygningerne er alle opvarmede og isolerede med udvendige metalplader. Bygning 2 er opført som kedelbygning og indeholder således naturgasfyret som forsyner bygningerne på grunden,

Bygning 4 og 5 er opført som modulbyggeri beklædt med udvendige metalplader. Administrations afsnittet er opført i 2 etager med tilhørende terrasseafsnit. Indvendigt i stueplan finder man stort åbent kantineområde med tilhørende køkkenfaciliteter. Derudover depot samt videre adgang til administrationsog mødefaciliteter. På 1. sal er der indrettet kontor-og mødefaciliteter hvoraf halvdelen netop er nyistandsat således med nye tæppefliser samt indbygget LED belysning. Hele bygningen er udstyret med ventilation i øvrigt. I bygning 5 er der indrettet rigtig fine omklædnings-og badfaciliteter for de ansatte og udvendigt fremstår bygningen i samme stand som administrationsafsnittet.

Generelt om bygningerne kan man sige, at de er i særdeles god og velvedligeholdt stand med en høj grad af fleksibilitet. Derudover er der gode udenomsarealer tilhørende grunden med hensyn til både tilkørselsforhold, parkering samt mulighed for yderligere bebyggelse i øvrigt.


Ejendommene sælges som selskabshandel, hvorfor energimærke ikke skal udarbejdes.


  • Samlet etageareal: 14.457 m²
  • Lejekontrakt: 10-årig
  • Lejer: Dencam Composite A/S
  • Afkast: 7,65%
  • Samlet pris: 62.900.000 kr.