Skip to main content Skip to footer
  • Leased
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #1
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #2
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #3
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #4
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #5
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #6
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #7
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #8
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #9
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #10
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #11
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #12
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #13
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #14
Motorvejsnære lagerlokaler i Kolding Nord - #15

For Lease

2.283.550 KR. Yearly rent excluding operating costs

Lejemålet ligger i et veletableret erhvervsområde, der udspringer på begge sider af Nordager i Kolding Nord. Området tilbyder et stærkt erhvervsmiljø blandt flere veletablerede virksomheder.

Beliggenhedens store styrke er nærheden til motorvejen, hvor der kan opnås forbindelse inden for 5 minutter.

Lejemålet udgør en andel af en tidligere domicilejendom, der blev opført af og til Nordisk Tavlefabrik i 2006. De ledige arealer består af henholdsvis en lager- og en kontordel. Dertil kommer lejemålets andel af ejendommens fællesarealer.

Lager:

Lejemålet består af 4.493 m² isoleret lager opført som sandwichelementbyggeri med built-up tagkonstruktion. Lagerbygningen er i dag opdelt i mindre sektioner, men kan fremadrettet indrettes og opdeles fleksibelt i overensstemmelse med lejers ønsker. Frihøjden i lageret er 5,3 m under drager og ca. 6 mellem drager.

Gulvet består af et støbt betondæk, og hallen opvarmes med strålevarme.

Der er sikret optimale adgangsforhold via fem porte i terræn på bygningens nordside. Derudover er bygningen mod vest udstyret med to læsseramper i slusehuse og en yderligere port i hævet terræn, der har adgang til to mindre læsseramper.

Kontor:

Højloftede kontorfaciliteter med store vinduesfacader. Kontorbygningen er bygget med tårnspir med vinduespartier i tårnet.

Bygningens udformning giver et unikt lysindfald i kontorarealerne og er med til at give faciliteterne et eksklusivt udtryk. Fra kontorerne er der direkte adgang til fælles kantine og ejendommens store grønne, rekreative udenomsarealer.

Fællesarealer:

Til lejemålet hører en række fællesarealer, der deles med ejendommens eksisterende lejer.


Energiklasse: D.

  • Etageareal: 4.971 m²
  • Høj bygningskvalitet
  • Mulighed for udvidelse med ca. 4.000 m² lager
  • Beliggenhed tæt på motorvej E20/E45
  • 03/01/2023