Skip to main content Skip to footer
  • For lease
Lyse og rummelige lokaler med stor synlighed - #1
Lyse og rummelige lokaler med stor synlighed - #2
Lyse og rummelige lokaler med stor synlighed - #3
Lyse og rummelige lokaler med stor synlighed - #4

For Lease

359.625 KR. Yearly rent excluding operating costs

Nyere ejendom beliggende ved en af hovedindfaldsvejene til Vejle, Horsensvej.
Ejendommen er en af de mest markante i området med meget bred og synlig facade til en af de mest trafikerede veje i Vejle.
Ejendommen er opført med stor fleksibilitet for øje, idet ejendommen kan opdeles i lejemål både horisontalt og vertikalt, hvilket giver gode muligheder for at opdele ejendommen i lejemål og for at udvide eller indskrænke arealet i takt med ændringer i lejers krav.
Lejerne i huset er bl.a. Frøs Herreds Sparekasse, DOMEA, VEA, tandlæger og LOOP Fitness, og der er fra ejendommen let adgang til både midtbyen og motorvejen ved frakørsel Vejle Nord.
De ledige arealer er beliggende på 1. sal og har godt lysindfald, god udsig
Der er i ejendommen elevatorbetjening i opgange og ventilation/køl i ejendommen, ligesom der er fine faciliteter i kælderen, som kan medlejes efter behov.
Det påhviler lejer – sammen med ejendommens øvrige lejere – at renholde de til lejemålet hørende udenomsarealer, såvel beplantede som befæstede arealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse af fortov samt gade mv.
Energiklasse B.  • Samlet etageareal: 411 m²

  • Stor synlighed til Horsensvej - tæt på både by og motorvej

  • Stor fleksibilitet i ejendommen - mulighed for vækst

  • Øvrige lejere bl.a.: Frøs Sparekasse, DOMEA og LOOP Fitness

  • Gode parkeringsmuligheder bag ejendommen

  • Årlig leje: 875 kr. pr. m² ekskl. drift