Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #1
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #2
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #3
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #4
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #5
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #6
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #7
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #8
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #9
Lagerejendom på attraktiv beliggenhed ved Odense Havn - #10

For Sale

12.000.000 KR.  

Attraktiv brugerejendom opført i flere tempi beliggende på Odense Havn udbydes til salg.

Ejendommen er beliggende på Tolderlundsvej som er den nordlige del af Odense havn med tæt forbindelse til Odins bro og videre ud mod Ring 3.

Odense havn er under kontinuerlig udvikling med boliger i den inderste del af havnen, mens den nordlige del fortsat er erhvervsmæssigt aktiv i form af tungere industri og havnerelaterede virksomheder.

Ejendommen består af en større lagerejendom med særskilt tilhørende administrationsafsnit på samlet ca. 10.510 m² og fremstår særdeles velvedligeholdt med god loftshøjde og tidssvarende indretning.

Arealer fordeler sim med ca. 10.160 m² isoleret lager/værksteds - og mandskabsfaciliteter, hvoraf de 1.039 m² lager er særskilt opvarmet. Lageret er opført i metalelementer og med en særdeles god loftshøjde. Lageret er udstyret med fem store porte for optimal varelevering og gennemkørsel af lageret. Endvidere findes flere treverskraner til brug for at transportere varegods til og fra matriklen.

Tilstødende hovedlageret findes en særskilt ejendom på 350 m² opført til administrationen.

Ejendommen er beliggende på en 25.890 m² stor grund som er lejet af Odense Havn frem til 2045. Der er rigtig gode oplagsmuligheder på grunden i øvrigt, ligesom nærheden til Odins Bro og Ring 3 sikrer en fornuftig logistik til og fra ejendommen.

Grunden er fuldt indhegnet og anvendt til kørevej samt parkering og udendørs oplag.

  • Etageareal: 10.510 m²
  • Bygninger på lejet grund
  • Særdeles veldisponeret
  • Inkl. særinstallationer
  • Pris: 12.000.000 kr.