Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #1
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #2
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #3
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #4
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #5
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #6
Investeringscase med 395 m² boligbyggeretter - #7

For Sale

kr. 3.795.000 DKK

Ejendommen består af en fin og velvedligeholdt ældre ejendom i bindingsværk med 2 erhvervsenheder udlejet til restaurant/cafe og 2 boliger. Der er et større grundareal bag ejendommen, hvor der kan opføres 6 boliger på i alt 395 m².

Bygningen har oprindeligt været indrettet til bolig, men siden ombygget til to erhvervslejemål, det ene er indrettet til bodega/værtshus med en stueetage på ca. 80 m², samt et loft på ca. 85 m² og kælder på ca. 40 m². Det andet på ca. 105 m² er indrettet til smørrebrøds- og delikatessebutik. Erhvervsenhederne forventes at kunne reetableres til beboelse, hvis de fraflyttes.

Skolevej 1 er et byhus opført i 1957 med murede og gulpudsede facader/gavle, taget er et sadeltag med ovenlys og beklædt med røde tegltagsten, vinduer og udvendige døre er nyere og med hårdttræsrammer/karme og energiruder. Bygningen er indrettet med en bolig på ca. 72 m² i stuen og 58 m² i tagetagen, begge lejligheder er i 2000 moderniseret med nyt køkken og badeværelse samt nye gulv- væg og loftsoverflader.

Fra Skolevej er der ligeledes selvstændig indgang til entre/bryggers og med trappeadgang til tagetage, hvor der måske er mulighed for at lave en lejlighed mere på ca. 50-60 m².


Transaktionen struktureres som en selskabshandel.


Ejendommen har energimærke E.


• Samlet etageareal: 438 m², heraf 310 m² erhverv og 128 m² bolig
• 395 m² mulige boligbygeretter
• Årlige lejeindtægter: 370.932 kr.
• Afkast 1. år: 8,3%
• Pris: 3.795.000 kr. kontant