Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #1
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #2
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #3
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #4
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #5
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #6
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #7
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #8
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #9
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #10
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #11
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #12
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #13
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #14
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #15
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #16
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #17
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #18
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #19
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #20
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #21
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #22
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #23
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #24
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #25
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #26
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #27
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #28
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #29
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #30
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #31
Historisk ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav - #32

For Sale

KR.22.000.000 

Område
Ejendommen er beliggende på Sydfyn, cirka 13 km fra Faaborg og 18 km fra Svendborg. En stor del af området omkring ejendommen henligger som park og afgrænses af kysten ved Nakkebølle Fjord og Det sydfynske Øhav.
Udover parkområdet, henligger det små 13 ha store grundareal med blandt andet et større skovområde, strand og marker.

De flotte historiske bygninger har således en fuldstændig unik beliggenhed direkte ned mod privat kystområde, med smukkeste udsigt ud over øhavet og med en stor rekreativ grund, hvor kun fantasien for ejendommens fremtidige anvendelse sætter grænser.


Historie
Ejendommen er opført i 1908 og er oprindeligt indrettet til tuberkulosehjem. I slutningen af 1960’erne blev anvendelsen ændret til plejehjem for Odense Kommune og den anvendelse virkede frem til 1985.
I nogle år herefter var der i perioder flygtningecenter i ejendommen, der i 1998 blev købt af Den Selvejende Institution Fælleseje, der siden har udlejet ejendommen til forskellige former for undervisning, højskole, opholdssted, søfartsskole samt bed & breakfast.


Ejendomsbeskrivelse
Ejendommen har et matrikulært areal på 126.626 m². Der er ifølge BBR-meddelelsen registreret 17 bygninger på ejendommen.


Hovedbygningen (bygning 1) er opført i 1907 sammen med de to lave sidefløje (bygning 2 og 3). Bygningerne omfatter 3.944 m² erhvervsareal og 1.134 m² boligareal - i alt 5.078 m². Hovedbygningen er opført med pudsede ydervægge og tegltag. De to sidebygninger er opført med ydervægge af træ og med eternittag. Hovedbygningen fremtræder i god stand, mens de to sidebygninger er i rimelig stand.


Bygning 4 er opført i 1907 i 3 etager. Bygningen har et bebygget areal på 215 m² og et samlet boligareal på 645 m². Bygningen er opdelt i 11 beboelseslejligheder, hvoraf 4 har eget køkken. Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl. Bygningen benyttes til bolig for undervisere. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug.


Bygningerne 5 og 6 samt 9-12 er det samlede kompleks, som primært har været brugt af Søfartsskolen. Bygningerne rummer kontorer, undervisningslokaler,værksteder samt beboelse for skolens elever. Bygningerne er opført i perioden 1907 til 1942 og fremtræder i god stand.


Overlægeboligen (bygning 7) er ligeledes opført i 1907. Bygningen har et bebygget areal på 132 m², et samlet boligareal på 264 m² samt et kælderareal på 132 m², hvor loftet er mindre end 1,25 m over terræn. Bygningen er registreret som fritliggende enfamilieshus og benyttes til beboelse. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug. Bygning 8 er en mindre villa, som er beliggende op mod skoven. Bygningen er opført i 1912 og har et samlet boligareal på 176 m² samt et kælderareal på 28 m². Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl.


Hertil kommer en række mindre udhuse og garager m.v.

Ejendommen opvarmes via nyere træpillefyr.

Energimærke: D, E og F  • Etageareal: 8.971 m²

  • Grundareal: 126.626 m²

  • Unik ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav

  • Mange anvendelsesformål, fx hotel, kursuscenter, ferielejligheder, friplejehjem

  • Det vurderes at der er udvidelsesmulighed

  • Pris: 22.000.000 kr.