Skip to main content Skip to footer
  • For lease
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3
Højloftet lagerejendom centralt beliggende ift. Motorring 3

For Lease

kr. 3.788.925 DKK

Ejendommen på 15.537 m² er opdelt i 9 lagerhaller, hvoraf 8.320 m² er udlejet til hhv. PostNord og Ambrosia Group. . Alle haller har 9,9 m frihøjde. Der er mulighed for yderligere opdeling i mindre lejemål ned til ca. 1.598 m².


Der er pt. ikke indrettet toiletter eller spiseområde i de ledige arealer, men dette vil blive etableret efter nærmere aftale med lejer.


Vareindlevering og -udlevering sker via porte i terræn. Der er ligeledes et slusehus med porte i terrænniveu samt mulighed for udendørs oplag under halvtag til lejemålet på i alt ca. 3.000 m² (lagerhal 28 og 30)


Udenomsarealerne er udlagt til køre- og vendeareal belagt med asfalt. Parkering sker langs ejendommens østlige side på grundejerforeningens areal.


Overtages som det er og forefindes, evt. med mindre istandsættelse fra udlejers side.  • Etageareal: op til 7.217 m² højlager

  • 4 ledige  højloftede lagerhaller (9,9 m)

  • Mulighed for opdeling fra ca. 1.598 m²

  • Årlig leje: 525 kr. pr. m² + drift ca. 110 kr. pr. m²