Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Grundareal "på toppen af Danmark" sælges - #1
Grundareal "på toppen af Danmark" sælges - #2
Grundareal "på toppen af Danmark" sælges - #3

Stor naturgrund placeret imellem Gammel Skagen og Skagen Nordstrand og ud

mod Skagerrak.

I området omkring ejendommen er der placeret en bred vifte af erhverv, bl.a.

Skagen Offshorepark, Skagen Varmeværk, LAUNIS A/S, Skagen Tørhavn,

Nord Energi Net og Lyth & Hesselholt Skagen m.m.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opføre ny bebyggelse på

ejendommen, da grunden er placeret i et naturfredet område Natura 2000*.

Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af hverken lokalplan

eller kommuneplanramme. Der er derfor ingen aktuelle planer for anvendelsen

af området, og nye ønsker vil skulle behandles efter planlovens landzoneregler.

Landzonereglerne er meget restriktive omkring nyt byggeri, og f.eks. boliger

kan man ikke forvente tilladelse til.

Energiklasse: Undtaget.

  • Grundareal: 108.099 m² heraf vej 4.111 m²
  • Udlejning af antennestation til TDC - årlig leje 3.621 kr.
  • Bud ønskes