Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Fuldt udlejet investeringsejendom - #1
Fuldt udlejet investeringsejendom - #2
Fuldt udlejet investeringsejendom - #3
Fuldt udlejet investeringsejendom - #4
Fuldt udlejet investeringsejendom - #5
Fuldt udlejet investeringsejendom - #6
Fuldt udlejet investeringsejendom - #7
Fuldt udlejet investeringsejendom - #8
Fuldt udlejet investeringsejendom - #9
Fuldt udlejet investeringsejendom - #10
Fuldt udlejet investeringsejendom - #11
Fuldt udlejet investeringsejendom - #12
Fuldt udlejet investeringsejendom - #13
Fuldt udlejet investeringsejendom - #14
Fuldt udlejet investeringsejendom - #15
Fuldt udlejet investeringsejendom - #16
Fuldt udlejet investeringsejendom - #17
Fuldt udlejet investeringsejendom - #18
Fuldt udlejet investeringsejendom - #19
Fuldt udlejet investeringsejendom - #20
Fuldt udlejet investeringsejendom - #21
Fuldt udlejet investeringsejendom - #22
Fuldt udlejet investeringsejendom - #23
Fuldt udlejet investeringsejendom - #24
Fuldt udlejet investeringsejendom - #25

For Sale

14.500.000 KR.  

Ejendommen udgør ca. 2/3 af den samlede bygningsmasse på samlet set 16.500 m², heraf er ejerlejlighed 2 og 3 ca. 10.000 m². Oprindeligt er ejendommen opført som domicil for en limtræsproducent. Den samlede ejendom er i dag udstykket i tre ejer­lejligheder, hvoraf nærværende sag vedrører de to af ejerlejligheder­ne (ejerlejlighed nr. 2 og nr. 3). Den tredje og sidste ejerlejlighed på matriklen (ejerlejlighed nr. 1) er tidligere frasolgt. 

Ejendommen er opført i perioden 1984 – 1988, og fremstår velholdt med bl.a. nyere tag pålagt en del af bygningskomplekset. Facade­væggene er opført i søstensbeklædte betonelementer, og bygninger­ne fremstår med henholdsvis sadel- og built-up tag. Ejendommens arealer består overvejende af opvarmede og isolerede lager-/ produk­tionsarealer, mens kun en mindre del udgøres af kontor- og velfærds­faciliteter. 

Lager-/produktionshallerne med sadeltag er højloftede med 6,1 meter i kip og 3 meter i siderne, mens hallerne med built-up tag ligeledes er opført med en god loftshøjde med 5 meter under spær. Hallerne er regulære og søjlefrie arealer, som er udstyret sug, strømskinner under lofter m.v. og ellers med de fornødne installationer til at huse den mo­derne, træforarbejdende produktionsvirksomhed. 

Der er et godt lysindfald i hallerne fra vinduer i siden af bygningerne og de mange ovenlysvinduer. Gulvene er betongulve. Hallerne er for­synet med flere porte, hvoraf nogle er i niveau med udvendigt terræn, mens andre er i forbindelse med ramper. Flere af portene er udskiftet og er af nyere dato.

Ejendommen ligger på en større grund på godt 43.346 m², som er indhegnet og forsynet med aflåselige porte.

Udensomsarea­lerne er hovedsageligt befæstet med asfalt og SF-sten og udlagt til parkering, tilkørsel til hallerne samt udendørs oplag. 
Ejendommen er særdeles velforsynet med el, med i alt ca. 2.750 Amp.


Idet ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder – hvoraf en er frasolgt og ikke indgår i nærværende prospekt udgør fordelingstallet for ejerlejlighed 2 og 3 som følger; Ejerlejlighed 2: 17/100 og Ejerlejlighed 3: 58/100


Der gøres opmærksom på, at der er divergens i arealerne som fremgår af BBR, og de arealer som fremgår af lejekontrakterne. I prospektet her er arealerne fra BBR lagt til grund for de tekniske beregninger, mens arealerne fra lejekontrakterne er lagt til grund for beregninger vedrørende lejen pr. m².  • Etageareal: 10.338 m²

  • Økonomisk stærk lejer

  • Regulære og højloftede arealer

  • Mulighed for selskabshandel

  • Afkast 1. år: 10,20%

  • Pris: 14.500.000 kr. kontant