Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #1
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #2
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #3
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #4
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #5
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #6
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #7
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #8
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #9
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #10
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #11
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #12
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #13
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #14
Centralt beliggende kontorejendom sælges - #15

For Sale

KR.43.250.000 

Ejendommen er en del af en større erhvervspark beliggende mellem Boulevarden og Flegmade. Bygningsmassen er udstykket i flere enheder, hvor denne del nu udbydes til salg.
Bygning E og F indeholder primært lokaler for it-virksomheden Unik, som har været i ejendommen i en årrække med meget præsentable kontorlokaler. Denne lejer står for ca. 84% af lejeindtægten. Den resterende del er ét samlet lejemål i 19F stuen, som er udlejet til FGU Trekanten S/I pr. 15.01.2023. Lejer har en uopsigelighed og kan dermed tidligst fraflytte den 31. januar 2031.
Der er 9 måneders opsigelsesvarsel for hovedlejeren, men lejen vurderes at være noget under markedslejen for lokaler af den karakter og beliggenhed – det bemærkes, at lejerne ikke betaler særskilt for parkering.
Derudover kunne der forventeligt på sigt være muligheder for at konvertere ledige lokaler til f.eks. lejligheder eller ungdomsboliger.
Energiklasse C.  • Samlet etageareal: 4.395 m²

  • Ca. 84% udlejet til Unik Systems Design til lav leje

  • Central beliggenhed med gode parkeringsforhold

  • Muligheder for alternativ anvendelse på sigt, fx bolig

  • 1. års afkast: 6%

  • Pris: 43.250.000 kr. kontant (9.840 kr. pr. m²)