Skip to main content Skip to footer
  • Sold
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #1
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #2
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #3
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #4
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #5
Attraktiv erhvervsejendom i Ørestad City - #6

For Sale

KR.31.000.000 

Porthuset nyder godt af en central placering midt i en af de mest attraktive dele af Ørestad City i København, som huser flere karakteristiske bygninger, blandt andet VM-Husene og Ørestad Gymnasium.

Hovedejendommen er delt op i 163 ejerlejligheder, som primært bliver brugt til beboelse, men der er også nogle detailenheder iblandt. Porthuseter en trelænget ejendom med altaner og kælder under hele ejendommen. Med sin karakteristiske gule facade beklædt med firkantede fliser fremstår ejendommen ekstraordinært kubistisk, hvor det særligt smukke i et simpelt design er fremhævet.

Der er biladgang til ejendommen via en port i den længe, der vender mod Ørestads Boulevard.

12 erhvervsenheder i ejendommen er inkluderet i transaktionen. 9 af de 12 erhvervsejerlejligheder ligger i stueetagen og anvendes primært til detailformål, mens de 3 enheder, der ligger på de øvre etager, bliver brugt til klinik-eller kontorformål.

Lokalplanen dikterer, at enheder placeret på etager under eventuelle erhvervs-ejerlejligheder ikke må anvendes til bolig. Dog har Københavns Kommune løbende givet dispensation til dette. De tre erhvervsejerlejligheder på de øvre etager forventes af den grund at kunne blive frasolgt i det private boligmarked ved frigørelse fra deres nuværende erhvervslejer, og tilsvarende forventes at gøre sig gældende for et af lejemålene i stueetagen.

Lejemålet med Alment Praktiserende Læge Anders Munk ApS er opsagt og fraflyttes pr. 1. marts 2021. Det vil herefter være muligt at søge om dispensation til at konvertere denne enhed til bolig.  • Samlet etageareal: 1.395 m², heraf 927 m² retail og 468 m² kontor

  • 12 erhvervsejerlejligheder

  • Årlige lejeindtægter: 2.399.056 kr.

  • Afkast 1. år: 6%

  • Pris: 31.000.000 kr. kontant

  • 07/01/2021
  • Sold