Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Astas Park - spændende boligprojekt i Jelling - #1
Astas Park - spændende boligprojekt i Jelling - #2
Astas Park - spændende boligprojekt i Jelling - #3

For Sale

44.580.000 KR.  

Ejendommen er beliggende i den nordvestlige del af Jelling. Området, hvor ejendommen opføres, er et nyt lokalområde på cirka 27,3 hektar, hvor der bliver udviklet boliger samt rekreative fritidsformål. Ejendommen udgøres af delområdet B7 i lokalplanen, hvor Asta Andersens Vej bliver den nyetablerede vej til området.

Placeringen tilbyder en god kombination af natur og rekreative arealer samt nærhed til by, hvilket gør det oplagt til boliganvendelse.

Ejendommen opføres med et veludviklet udenomsareal med en høj andel af rekreative områder, der indbyder til fællesskab og sammenhold beboerne imellem. 

Projektet omfatter 10 dobbelthuse med i alt 20 boligenheder. Rækkehusenhederne bliver opført i størrelserne 91-98 m² med køkken/alrum, to værelser, entre og badeværelse. Ejendommen er qua sin størrelse og indretning velegnet til flere forskellige lejersegmenter, herunder særligt unge par, enlige med børn samt seniorsegmentet.

Ejendommen vil blive energimærket i takt med opførelse af bygningerne.


  • Udbudspris: 44.580.000 kr.
  • Boligprojekt med 20 boligenheder
  • Afkast: 4,5%
  • Forventet levering primo 2023