Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Boligejendomme

Køb, salg og udvikling af boligudlejningsejendomme


Ønsker du at købe, sælge eller udvikle en boligudlejningsejendom, så kan vi hjælpe og rådgive dig. Vores ekspertviden, markedskendskab og store netværk er din garanti for en vellykket proces.

Hvorfor investere i boligudlejningsejendomme?


God efterspørgsel
Overordnet set er der nogle tendenser, der gør netop boligejendomme interessante, frem for andre typer af ejendomme. Blandt andet den stigende urbanisering, hvor der fortsat sker tilflytning til de større byer med deraf naturligt stigende lejeniveauer. Samtidig er der en tendens til, at det at eje sin egen bolig ikke nødvendigvis er det eneste naturlige valg, hvilket fremmer efterspørgslen efter lejeboliger, også dyre boliger.

 

Afkast
Boligejendomme vil typisk være den type ejendomme, der handles til den højeste faktor, dvs. de har det laveste forventede 1. års afkast. Dette skyldes til dels den høje efterspørgsel, men også at boligejendomme generelt set er den type ejendom, der har den laveste risiko, primært pga. den lave tomgangsrisiko.

 

Inflation
Reglerne i lejelovgivningen betyder, at stigninger i omkostninger som udgangspunkt kan overvæltes på lejerne. Dermed vil inflationen altså som udgangspunkt udlignes af højere indtægter. Hvis en boligejendom finansieres med langfristede obligationer, vil indtægtsgrundlaget alt andet lige blive indeksreguleret, mens restgælden ikke vil stige tilsvarende, hvorfor friværdien forholdsvis øges i takt med inflationen.

 

Likviditet
Boligejendomme har som det bl.a. fremgår af tal fra IPD bidraget med et stabilt cashflow til ejeren og dermed positiv likviditet. Det skal i den forbindelse dog bemærkes at omsætningshastigheden på ejendomme er lav, ligesom transaktionsomkostningerne er højere end andre aktivklasser som f.eks. aktier og obligationer. Dermed vil ejendomme typisk være en langsigtet investering.

 

Risiko
Investering i boligejendomme betragtes som et område med lav risiko, primært på grund af den lave tomgangsrisiko og inflationssikring af indtægterne. Risikoen ved investering i boligejendomme vil primært bestå i, at man som investor tvinges til at sælge på et ugunstigt tidspunkt. Dette vil typisk opstå, hvis lejeindtægten forsvinder eller mindskes eller omkostningerne stiger, typisk ekstraordinær vedligeholdelse eller finansieringsomkostningen.

 

Finansieringsmuligheder og afkast af den investerede kapital
Finansieringsmulighederne af boligejendomme har for så vidt angår lånegrænser været uændret de sidste mange år, dog er kreditpolitikken hos finansieringskilderne strammet op, så adgangen til at opnå finansiering er sværere end tidligere. I modsætning til alle andre typer investeringsejendomme er der på boligejendomme mulighed for at optage lån i kreditforeningen på op til 80 % af værdien. Denne høje lånegrænse sammenholdt med den historisk lave rente, både korte og lange, giver gode muligheder for at skabe et højt afkast af den investerede kapital.

Seneste nyheder

30 jun 2022

Derfor er rækkehuse investorernes nye darling

Mens usikkerheden øges, er et stigende antal ældre samt singler med børn med til at øge appetitten på nybyggede rækkehuse i hele landet.
Se Mere
24 jun 2022

Markedsbarometer 2. kvartal 2022

Få et overblik over lejepriser, startforrentning og tomgang for de vigtigste segmenter her.
Se Mere
SE MERE