Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Kontor

Få eksperthjælp til både køb, salg, leje og udlejning af kontorer


Vi arbejder fokuseret med kontorsegmentet til servicering af ejere og udlejere af kontorejendomme.

Forudsætningen for vores specialviden er et indgående kendskab til markedsbevægelser, udviklingstendenser og netværk med brancheaktører såsom ejendomsudviklere, arkitekter og ejendomsbesiddere.


Kontor til leje

Afsættet for vores rådgivning er en proaktiv dialog med brugersegmentet inden for kontorvirksomheder samt en veludbygget forståelse for kontorbrugernes arealbehov og optimeringsmuligheder. En afbalanceret lejekontrakt tager højde for såvel lejers behov for fleksibilitet og driftsoptimering samt for udlejers behov for forrentning af investeret kapital og sikkerhed. Vores mangeårige brancheerfaring sikrer ligevægtige løsninger, der tilgodeser alle parters interesser, der tillige skaber grundlaget for et godt fremadrettet samarbejde omkring brugen af ejendommen.

 

Kontor til salg

Planlægning og tilrettelæggelse af en salgsproces er af afgørende betydning for opnåelse af den bedst mulige salgspris, når du har en kontorejendom til salg. Sammenholdt med kundens ønsker udarbejder vi differentierede løsningsforslag med tilhørende alternativberegninger. Herved sikres det, at kundens driftsbehov indarbejdes i salgsprocessen. Med baggrund i ovenstående rådgiver vi ofte vores kunder til løbende at inddrage ejendomsaktiver i virksomhedens overordnede strategiplaner.

Seneste nyheder

Kontakt