Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Capital Markets

Strategisk rådgivning i forbindelse med større ejendomstransaktioner


 

Vores Capital Markets medarbejdere tilbyder ekspertbistand i forbindelse med køb og salg af ejendomsselskaber, enkeltejendomme og ejendomsporteføljer. Med afsæt i vores brede netværk og regelmæssige kontakt til betydende danske og internationale investorer, selskaber og banker kan vi tilbyde rådgivning, som er teoretisk og analytisk funderet og som tager højde for den aktuelle markedsstemning. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at være markedsførende på vores område.

 

Produkter og services

  • Sælger- og køberrådgivning i forbindelse med ejendomsselskaber, enkeltejendomme og ejendomsporteføljer
  • Traditionelle mæglerydelser, men også mere komplekse strukturerede aktiv- eller selskabssalg samt sale & lease back
  • Udarbejdelse og professionel opsætning af salgsmateriale og -dokumenter
  • Strategisk investorrådgivning, lige fra forretningsplanstadiet til projektstyring 
  • Bistand ved udarbejdelse af prospekter i forbindelse med etablering af ejendomsfonde og udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom

Seneste nyheder

Kontakt