Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Økonomien er gået i stå – er ejendomsmarkedet også?

Helle_Andersen_HA_Kbh_presse (1)

Til trods for at store dele af ejendomsmarkedet falder og stopper op, og der samtidig er sket en brat opbremsning i den danske økonomi både privat og offentligt, ser vi fortsat positive takter i industri- og logistikbranchen.

Lige nu ser vi positive takter i industri- og logistikbranchen. Det skyldes blandt andet, at flere virksomheder fylder lageret op og hjemtager produktionen på grund af svækkede og usikre forsyningskæder gennem en længere periode. En anden årsag er, at flere brancher melder om mangel på materialer, lokaler og udstyr. En udvikling er der har været opadgående indenfor de sidste par år. Her er det særligt industri- og logistikbranchen, der melder om mangel på over 40%, hvilket kan ses i grafen nedenfor. Derfor hjemtager i særdeleshed disse brancher deres lagere og fylder dem for at sikre, at de kan følge trit med forbrugernes fremtidige efterspørgsel.

Det sker til trods for, at der hidtil har været stor fokus på at slanke produktionen og lagerbehovet ved hjælp af agile arbejdsprocesser herunder logistisk og produktionsmæssigt.

Figur_Produktionsbegrnsninger

Det næststørste segment
Hjemtagelsen af lager og produktion for særligt industri- og logistikbranchen betyder også, at allokeringen af investeringsmidler er steget markant. Det ses både på globalt plan men ikke mindst også på det danske marked. Den danske transaktionsvolumen inden for industri og logistik var i første halvår 2022 det næststørste segment efter boliger med 17% af totalvolumen.

De ovenstående takter inden for særligt industrisektoren sætter også sine spor på ejendomssektoren, hvor vi lige nu ser historisk lav tomgang på lokaler og en fortsat efterspørgsel fra investorer. Mens rentestigningerne har betydet øgede afkastkrav for boliger og kontorer, har vi endnu ikke set det samme afkastkrav for industri og logistik.

Figur_Transaktionsvolumen_IndustriogLogistik

På trods af forventningen om den fortsat øgede efterspørgsel fra investorer, forventes afkastkravene ikke at falde yderligere på nuværende tidspunkt. Dog forventes den øgede allokering af finansielle midler til logistikejendomme at fortsætte, og vi forventer at se flere og nye institutionelle investorer træde ind på markedet i løbet af det kommende år.


Kontakt

Helle Andersen

Senior Commercial Real Estate Advisor

København

Helle arbejder primært med rådgivning, salg og udlejning inden for industri og logistik, men påtager sig også investerings- og udviklingssager.

Se profil