Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Normalt transaktionsniveau trods unormale tider

111header

Data fra Colliers viser, at der samlet blev handlet ejendomme for godt 15,2 mia. kr. i årets første tre måneder.

Værdien af de ejendomme, som blev handlet i første kvartal 2022, rundede 15,2 mia. kr. Dermed er investeringsniveauet faldet efter et rekordtravlt 2021, hvor der blev handlet ejendomme for 19,5 mia. kr. i første kvartal og 105 mia. kr. over hele året.

Tager man de samfundsmæssige omstændigheder i betragtning, har der dog stadig været travlt på ejendomsmarkedet.

Det fortæller Peter Winther, der er Executive Director og chef for Capital Markets hos Colliers.

”Aktiviteten var lidt lavere end i samme kvartal i 2021, men ser man det i lyset af både stigende renter og inflation samt generel usikkerhed som følge af invasionen af Ukraine, har der været en fin aktivitet på ejendomsmarkedet i første kvartal”, fortæller Peter Winther.

”Det er fortsat meget kapital allokeret til ejendomsmarkedet, som tilbyder attraktive risikojusterede afkast, og den stigende inflation øger efterspørgslen efter realaktiver. Kigger vi på de igangværende salgsprocesser, er der grund til at forvente stigende transaktionsaktivitet i indeværende kvartal.”

Stor interesse for sikre ejendomme og detail

Interessen for investeringer med lav risiko har betydet, at de sikre ejendomsinvesteringer, de såkaldte core-ejendomme, udgjorde over 63% af de solgte ejendomme i første kvartal.

Det var især indenfor kontor- og boligejendomme, interessen var størst, og særligt boligejendomme dominerede med over 40% af den samlede transaktionsvolumen.

Et andet segment, der oplevede stigende interesse fra investorerne, var butikker, som repræsenterede omkring 23% af transaktionsvolumen.

”Den høje volumen skyldes især Cibus Nordic Real Estates køb af en portefølje af supermarkeder til knap 2,1 mia. kr. Men tallene fra første kvartal tyder på, at investeringslysten i detailsegmentet generelt er på vej tilbage efter en periode, hvor investorerne har været skeptiske overfor dette segment. Til gengæld har specielt supermarkeder vist sig som et robust investeringssegment under pandemien,” fortæller Peter Winther.

Fortsat høj aktivitet blandt udenlandske investorer

De udenlandske investorer, som har øget deres tilstedeværelse i Danmark de seneste år, fortsatte trenden i januar, februar og marts og stod for over 40% af den samlede transaktionsvolumen.

”De mærker også usikkerheden. Men for dem behøver det ikke at betyde en lavere allokering til Danmark i forhold til andre lande, fordi vores position som safe haven baseret på en stærk økonomi og NATO-medlemskab bliver endnu mere væsentlig,” fortæller Peter Winther.

Især de helt store internationale investorer var meget aktive og konkurrencedygtige i de største handler og især på boligejendommene, hvor der fortsat blev handlet til rekordlave afkast. Men den stigende rente betyder, at investorernes nettostartafkastkrav ikke vil fortsætte med at falde, og de investorer, som er mest afhængige af finansiering, er ramt af både højere finansieringsrenter og lavere belåningsgrader.

Transaktionsvolumen for de enkelte kvartaler kan være stærkt påvirket af enkelttransaktioner

”Den opgjorte transaktionsvolumen er i øvrigt anskuelighedsundervisning i, hvorfor der kan være store forskelle i opgørelserne. I sidste halvdel af december 2021 blev to transaktioner, ATP’s salg af Ørsteds domicil i Gentofte og Castlelake’s salg af Bostad, offentliggjort. Disse to transaktioner, i alt næsten 6 mia. kr., var begge betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne, som forelå i 1. kvartal 2022. Vi har hos Colliers valgt at medregne disse knap 6 mia. kr. i 2021 – fordi parterne på dette tidspunkt indgik endelige og gensidigt forpligtende aftaler. Var de i stedet medregnet i 1. kvartal i år, havde vi set et all-time-high 1. kvartal,” slutter Peter Winther.

Øvrige nyheder

Følg med i hvad der sker i Colliers på vores hjemmeside. Her finder du de nyeste ejendomme og øvrige nyheder.


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil