Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Kommer vi til at se højere leje på lagerejendomme?

Ikke alle segmenter lider, når lavkonjunkturen banker på døren. På ejendomsmarkedet gælder det Industri- og logistikejendomme, som får et boost, når forsyningskæderne forstyrres og nedlukninger af samfundet opstår.

Fast ejendom har været berørt af flere faktorer den seneste tid. Efter vi har set stigende materialepriser, forsinkelser i leverancer, manglende arbejdskraft og senest en historisk rentestigning, må investorerne navigere i ny virkelighed. En virkelighed som er præget af historisk lav forbrugertillid og en tilbagegang i forbruget.

Konsekvensen af faktorerne har været en generel usikkerhed i markedet, som for alvor er kommet til udtryk de seneste måneder, hvor investorerne er begyndt at lette foden fra speederen. Det gælder især, når det kommer til aktiver, som ofte er prissat i et mere optimistisk marked for flere måneder siden, eller i forhold til ejendomme af mere sekundær karakter set i forhold til bygnings- og lejerkvalitet eller beliggenhed.

Tendenserne har dog ikke haft samme effekt på markedet for lager- og logistikejendomme, som fortsat viser stor efterspørgsel fra lejere og et fortsat historisk lavt tomgangsniveau.

Det skydes flere faktorer.

For det første har flere og flere virksomheder under de seneste års nedlukninger valgt at tage deres produktion og lager hjem til Danmark grundet transport- og leveringsudfordringer. Leveringen af varer fra udlandet er blevet en væsentligt større risikofaktor, og vi ser nu for første gang i tre årtier tegn på, at globaliseringen er på vej tilbage.

For det andet har nedlukningerne givet nethandlen et boost. Væksten gælder på tværs af alle segmenter og derfor også i det ældre segment, som ikke tidligere har fyldt meget i statistikkerne for nethandlen. Den kraftige vækst i e-handlen har skabt et øget behov for lager- og logistikejendomme til opbevaring af blandt andet varer indenfor varegrupperne bolig, have, elektronik, hvidevarer og dagligvarer.

Stabil leje - stadig

Omkring hovedstaden mærker vi efterspørgslen fra virksomheder, som bor til leje i de erhvervsområder, som efter planen skal udvikles til bolig, især i erhvervsområderne omkring Storkøbenhavn og langs den kommende letbane.

Udviklingsprojekter, som lige nu er under opførelse, er også berørt af udfordringer med stigende priser og manglende arbejdskraft. Sammenholdt med den stigende lejeefterspørgsel og lav tomgang, vil det forventeligt betyde fortsat øgede lejeniveauer.

 

Figur_Lejeniveauer_HA01

Konsekvensen er historisk lav tomgang. I 2. kvartal var tomgangsniveauet for lager- og logistikejendomme 2,8% i København, 0,9% i Østjylland og 1% på Fyn, og niveauerne har de seneste år været stabile.

Der er ingen tegn på, at dette skulle ændre sig. Tværtimod ser vi en tendens til, at virksomheder, der lejer sig ind i de lokaler, de driver virksomhed fra, vælger at købe ejendommene for på den måde at kunne betale husleje til sig selv og forrente kapitalen.

Vores anbefalinger er dermed fortsat, at der mange steder i landet med fordel kan bygges spekulativt, og at virksomheder, der allerede ejer deres ejendomme, kan øge udbuddet i såkaldte sale and lease back-transaktioner. Endeligt bør politikerne overveje, om den planlagte udvikling af boligområder omkring de større byer i stedet skulle tilgodese erhvervslivet.

Indtil da, er det vores forventning, at industri- og logistiklokaler, trods en truende recession og høje renteniveauer, meget vel kunne opleve fortsat høje og eventuelt også stigende lejeniveauer.

Bliv klogere
Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få de seneste transaktioner, markedsindsigt og investeringsejendomme direkte i din indbakke her.


Kontakt

Helle Andersen

Senior Commercial Real Estate Advisor

København

Helle arbejder primært med rådgivning, salg og udlejning inden for industri og logistik, men påtager sig også investerings- og udviklingssager.

Se profil