Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Højeste prisstigninger på erhvervs- og investeringsejendomme i mere end 15 år

Header_Hojeste stigning

2021 var det travleste år nogensinde på det danske ejendomsinvesteringsmarked. Og priserne på erhvervs- og investeringsejendomme steg med næsten 12% fra 2020 til 2021, den kraftigste stigningstakt siden 2005. Prisstigningerne var drevet af både faldende afkastkrav og stigende lejepriser.

Totalafkastet på erhvervs- og investeringsejendomme i hovedstadsområdet var i 2021 på 15,6%. Havde man investeret 100 kroner den 1. januar 2021, var var de med andre ord blevet til 115 kroner og 60 øre den 31. december.

Det løbende nettoafkast i form af faktisk realiserede lejeindtægter og faktiske driftsomkostninger var gennemsnitligt 3,9%, hvortil kom en positiv værdiudvikling på ikke mindre end 11,7%.

Figur1Totalafkastet i 2021 drevet af en positiv vrdiudvikling p ikke mindre end 117 procentDK

Figur2_Hjeste totalafkast i 15 r p erhvervs og investeringsejendomme i hovedstadsomrdet_DK

Mens det direkte afkast er faldet kontinuerligt i de seneste år i takt med de lavere nettostartafkastkrav, var både værditilvæksten og totalafkastet det højeste, som er registreret siden 2005.

Ligesom i de seneste år er de stigende priser i betydelig grad drevet af faldende startafkastkrav. Men i modsætning til årene 2018-2020 er en væsentlig del af værdistigningen faktisk drevet af højere lejepriser, ikke mindst indenfor industri og logistik, men også i dele af kontormarkedet.

Figur3Kapitaltilvksten drevet af faldende afkastkrav men ogs lejestigningerDK

Af den samlede værditilvækst på 11,7% er 6,8% drevet af reducerede startafkastkrav, 0,1% er drevet af lavere tomgang, og 4,8% er drevet af stigende lejepriser.

Og disse stigninger i de faktisk registrerede lejeniveauer er ikke primært drevet af den højere inflation, som først for alvor vil slå igennem i 2022.

De stigende lejeindtægter er således langt overvejende drevet af efterspørgslen efter erhvervslokaler og vidner om en høj økonomisk aktivitet.

Når Colliers den 3. februar præsenterer sine forventninger til 2022, vil der i lyset af de stigende renter derfor næppe være grund til at forvente, at vi i det nye år vil se et fortsat fald i startafkastkravene.

Selv om investorefterspørgslen vil være høj, vil stigende renteomkostninger betyde, at investorerne meget nødigt vil kaste sig ud i en priskonkurrence med fortsat faldende afkastkrav.

Derimod er der grund til at antage, at den højere inflation vil medføre en fortsat stigning i de faktisk realiserede lejeindtægter, ikke så meget drevet af en høj efterspørgsel, men mere af den almindelige nettoprisindeksering i eksisterende lejekontrakter.

Aktiemarkedet gav fantastiske afkast i 2021, mens obligationer gav negativt afkast

Danske aktier gav i 2021 meget høje afkast. Til gengæld medførte den stigende rente, at afkastet på obligationer generelt var negativt.

Set i dette lys gav ejendomsinvesteringer et ganske acceptabelt afkast. Og med en volatilitet, som notorisk er væsentligt lavere end for aktiemarkedet, har de risikojusterede afkast i ejendomsmarkedet været særdeles attraktive.

Figur4_Ejendomsinvesteringer giver fortsat srdeles attraktive risikojusterede afkast_DK

Bliv klogere

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste transaktioner, markedsindsigt og investeringsejendomme direkte i din mailboks her


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil