Spring til hovedindhold Gå til sidefod

2020: Vækst i boligejendomme, investeringer med lav risiko og flere internationale investorer

alt=""

Med Danmark i coronanedlukning både i foråret og i dagene op til jul havde få forventet en stigende transaktionsaktivitet. Men Heimstadens 12 mia. kr. køb fra NIAM betød, at den samlede transaktions-volumen på det danske marked for investerings- og erhvervsejendomme steg til 71,6 mia. kr. Internationale investorer stod for knap 55% af investeringerne.

En nedlukning af samfundet med rejse- og møderestriktioner, stigende arbejdsløshed og fald i den økonomiske aktivitet burde være gift for markedet for erhvervs- og investeringsejendomme – og ikke mindst for internationale investorers investeringslyst i Danmark.

En transaktionsvolumen i det danske marked, som fra 2019 til 2020 steg med ca. 25% til 71,6 mia. kr., vidner om en meget kraftig underliggende investorefterspørgsel. Uden coronanedlukning havde markedet utvivlsomt været endnu mere aktivt.

PULS_Q12021_art1_Fig1_DK

Samtidig steg de internationale investeringer fra en andel på 52% af de samlede investeringer i 2019 til knap 55% i 2020. Igen: uden rejserestriktioner er det ikke usandsynligt, at endnu flere investeringer var gået til udenlandske investorer.

PULS_Q12021_art1_Fig2_DK

Det er i denne forbindelse værd at notere, at de internationale investorer, som i dag er aktive i Danmark, langt overvejende er investorer af institutionel karakter – og dermed investorer med fokus på langsigtet ejerskab og forvaltning, stabile afkast og sund løbende drift.

Flere ”core”-investeringer – og boligsegmentet var i 2020 det klart dominerende

Den relativt forsigtige tilgang til ejendomsinvesteringer udmøntede sig i, at de såkaldte ”core”-ejendomme med fokus på stabil langsigtet drift stod for over 75% af de samlede investeringer, en stigning fra 67% i 2019. Tilsvarende faldt andelen af ”value-add” investeringer fra 31% til 21,5%, og de mest risikofyldte opportunistiske investeringer udgjorde kun 3,5% af den samlede investeringsvolumen.

PULS_Q12021_art1_Fig3_DK

Økonomisk usikkerhed, lave renter og et stærkt ejerboligmarked gav sig ikke uventet udslag i en stor efterspørgsel efter boligsegmentet, som i 2020 stod for 64% af investeringsaktiviteten mod 42% året før. Det er dog værd at bemærke, at også her har Heimstadens storkøb naturligvis har en stor effekt.

PULS_Q12021_art1_Fig4_DK

Til gengæld faldt aktiviteten i kontorsegmentet ganske bemærkelsesværdigt fra 36% til 17% af transaktionsvolumenen. Det er dog Colliers’ opfattelse, at nedgangen her primært skyldes en mangel på de rigtige produkter frem for manglende efterspørgsel.

Således oplevede vi i forbindelse med salget af fx LB Forsikrings domicil i det centrale København og Accuras nye domicil i Nordhavn, samt salget af Portland Towers i samme bydel til Hines, interesse fra et meget stort antal investorer, og vi er ikke i tvivl om, at vi i 2021 vil se adskillige betydelige transaktioner i segmentet – allerede i årets første uge gennemførte en tysk investor købet af The Square, en 16.000 m2 stor kontorejendom på Rådhuspladsen i København.

Inden for segmentet industri og logistik sås en stigning i volumen til knap 10% af den samlede investeringsvolumen – og havde udbuddet af attraktive investeringsmuligheder været større, kunne transaktionsaktiviteten være blevet væsentlig højere.

Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil