Spring til hovedindhold Gå til sidefod

AKF Koncernen bygger ny lagerhal på 2.780 kvadratmeter i Hvidovre

Lagerhal

Som led i at imødekomme den stigende efterspørgsel efter last mile logistikejendomme opfører AKF Koncernen en ny lagerhal på Avedøreholmen. Hallen skal indgå i koncernens logistikportefølje som en del af AKF Logistik. 

Med 14 kilometer til Rådhuspladsen og hurtig adgang til motorvejsnettet opfylder AKF Koncernens nye lagerhal på Avedøreholmen 95 alle kriterier for en moderne last mile logistikejendom. 

AKF Koncernen, der udvikler og driver erhvervs- og boligudlejningsejendomme i Danmark, rækker dermed hånden frem til de mange virksomheder, der søger moderne lagerlokaler tæt på København. 

Koncernen oprettede sidste år selskabet AKF Logistik, hvis formål er at tilføje logistikejendomme til koncernens portefølje: 

”Vi oplever, at der i logistik- og lagersegmentet generelt er en positiv udvikling og stor efterspørgsel. Vi ønsker at imødekomme vores kunder, og af samme årsag vil vi tilføje flere logistikejendomme til vores portefølje via AKF Logistik i den kommende tid for at opnå en diversificeret portefølje inden for logistik- og lagersegmentet. Ejendommen på Avedøreholmen 95 skal således indgå i vores portefølje, og vi har ligeledes til hensigt at opkøbe yderligere logistik- og lagerejendomme for 500-600 millioner kr. i 2021,” fortæller Ino Dimsits, administrerende direktør i AKF Koncernen. 

AKF

Illustration af den forventede færdige bygning. 

Efterspørgsel presser priserne op
Hos Colliers, der udlejer ejendommen, fortæller ejendomsmægler Helle Andersen, at den i forvejen høje efterspørgsel på denne type ejendomme ser ud til at fortsætte i 2021. 

”Markedet for industri- og logistikejendomme har de seneste 12 måneder oplevet massiv vækst og interesse i alle større industriområder, hvilket har medført større konkurrence og højere priser på både lejeniveauer og salgspriser. Vi ser også flere nye spillere på investorsiden, som har store målsætninger om vækst, hvilket er med til at presse priserne i vejret.”  

For ejendomme med en god beliggenhed i Hvidovre ligger huslejen på cirka 600 kroner pr. kvadratmeter om året, mens den for sekundært beliggende ejendomme er cirka 475 kroner. Størstedelen af ejendommene på Avedøreholmen er opført i 1970’erne, hvilket betyder, at bygningsmassen generelt er præget af at være utidssvarende. På længere sigt forventer Helle Andersen derfor, at flere bygninger vil blive revet ned og erstattet af nye moderne lager- og logistikfaciliteter: 

”Udfordringen ved udviklingen af eksisterende ejendomme er, at tomgangsniveauet i området er rekordlavt, hvilket gør udvikling af eksisterende ejendomme svært. AKF Koncernens seneste satsning, hvor de benytter en uudnyttet byggeret, ligger derfor godt i tråd med den udvikling, der sker i området generelt.” 

Ejendommen har været under opførsel siden november 2020 og forventes at stå færdig og klar til indflytning i juni 2021.  

Om AKF Koncernen

AKF Koncernen er et ejendoms-, projektudviklings- og investeringsselskab, der udvikler og driver erhvervs- og boligejendomme, samt investerer i danske virksomheder.Koncernens engagement koncentrerer sig om udvikling af boliger i Hovedstadsområdet, samt opbygning af en alsidig erhvervslejemålsportefølje. Det er koncernens ambition at skabe moderne og attraktive ejendomme, der faciliterer det gode og nemme familieliv, samt sætter rammerne for erhvervskunders vækst og udvikling.

 Kontakt

Helle Andersen

Senior Commercial Real Estate Advisor

København

Helle arbejder primært med rådgivning, salg og udlejning inden for industri og logistik, men påtager sig også investerings- og udviklingssager.

Se profil