Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Krisen, der gik kold efter de første 100 meter

corona update 750

Den korteste ejendomskrise nogensinde er måske allerede ovre. Colliers observerer nu, at de fleste investorer allerede er aktive i markedet til trods for tidligere udmeldinger fra en del investorer om, at de ville se tiden an til efter sommerferien. Der er således færre og færre investorer, som stadigvæk står i venteposition på sidelinjen. 

Dramatisk start på 2020

Det seneste halve år har været en af de mest dramatiske perioder nogensinde for verdensøkonomien, for dansk økonomi og for de finansielle markeder både i Danmark og globalt.

I begyndelsen af 2020 var økonomien og ejendomsmarkedet i noget, som lignede en perfekt balance. Arbejdsløsheden var lav, væksten rimeligt god, inflationen lav og renterne meget lave. På udlejningsmarkedet var der en god balance mellem udbud og efterspørgsel, en stabil til svagt faldende tomgang og stabile til svagt stigende lejepriser, mens ejendomsinvesteringsmarkedet var præget af stabile afkastkrav og en god investorefterspørgsel. 

Så ændrede coronaepidemien sig fra at være en fjern og begrænset kinesisk epidemi til en pandemi. 

Selv ganske omfattende epidemier – hvor alvorlige de end måtte være – har normalt ikke nævneværdige konsekvenser for de finansielle markeder eller ejendomsmarkedet. Men når der globalt reageres med en massiv nedlukning af produktionen og samfundslivet, bliver konsekvenserne meget dramatiske. Efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser falder kraftigt, store virksomheder og hele brancher mister fra den ene dag til den anden deres omsætning og kastes ud i likviditetskriser, som på kort tid udvikler sig til eksistentielle kriser.

Hurtigt ned, hurtigt op 

Aktiviteten på både udlejnings- og investeringsmarkedet faldt massivt fra den ene uge til den anden – men steg næsten lige så drastisk igen inden for få måneder. 

Når virksomhederne lukker kontorer og medarbejderne arbejder hjemmefra, når man ikke kan gennemføre besigtigelser, når man ikke kan rejse ind og ud af Danmark, turde det være ret evident, at få virksomheder har mod på at træffe væsentlige beslutninger om et fremtidigt domicil. Tilsvarende vil kun få investorer investere i ejendomme, som midlertidigt ikke anvendes af lejerne, som de vanskeligt kan besigtige eller gennemføre tekniske gennemgange af, og hvor lejernes virksomheder måske ovenikøbet er ramt af en alvorlig omsætningsnedgang eller er tvangslukket.

Alle har været på det rene med, at nedlukningen var en midlertidig, forhåbentlig kortvarig, foreteelse. Men de langsigtede konsekvenser var vanskelige at overskue: Ville mange virksomheder ende i dyb krise, ville mange gå konkurs, ville antallet af ledige eksplodere, ville forbrugerne ændre deres historiske forbrugsmønstre drastisk, ville boligpriser og forbrug falde, ville verdensøkonomien ende i en langvarig recession eller endog en depression?

Med de absolut mest omfattende finans- og pengepolitiske lempelser, som nogensinde er registreret, langt hurtigere og langt større end efter finanskrisen, vil det efter alt at dømme lykkes at undgå en dyb økonomisk krise. I de lande, som er genåbnet, er det private forbrug kommet hurtigt tilbage og ledigheden er steget langt mindre end frygtet. Forbrugerne har ikke reageret med angst og tilbageholdenhed, de har snarere nydt den genvundne frihed til at leve, opleve og forbruge.

Nøjagtig som på aktiemarkedet er der på ejendomsmarkedet registreret en langt hurtigere rekyl på markedet, end selv de fleste optimister havde forventet.

Udlejningsmarkedet er i en vis bedring – og investeringsmarkedet er tilbage i høj aktivitet 

Specielt de virksomheder, som har en stor eksportandel, er nok fortsat ikke ude af risikozonen. Deres ordrebeholdninger falder, mange vigtige eksportmarkeder er fortsat delvist nedlukkede, og mange steder er lagerbeholdningerne store. Og selv om efterspørgslen efter erhvervslokaler er i bedring, er det kun på markedet for lager- og logistikejendomme, at aktiviteten er ved at nå samme højder som før coronakrisen. Mange virksomheder er fortsat tilbageholdende med at træffe beslutninger – alt andet lige udsætter man gerne beslutninger til senere på året, hvor den økonomiske sigtbarhed forhåbentlig er højere.

Investeringsmarkedet har reageret langt hurtigere. For 2 måneder siden valgte mange investorer at stille sig på sidelinjen med meddelelsen om, at man indtil videre så tiden an og næppe ville foretage flere ejendomsinvesteringer før efter sommerferien. En god del af dem har allerede skiftet mening og er igen aktive i markedet.

Når der fra centralbankernes side pumpes så meget likviditet ud, som tilfældet er, vil en stigning i priserne på investeringsaktiver være en uundgåelig følge. Det er således fuldt ud lykkedes at stabilisere både de finansielle markeder og ejendomsmarkederne. 

Vi tror, den lempelige penge- og finanspolitik vil fortsætte en rum tid endnu. Globalt vil man forsøge at stimulere forbruget, og centralbankerne har stillet lange perioder i udsigt med meget lave renter. Vi vil over de kommende 12-24 måneder se et opsving, men ikke nødvendigvis således, at den generelle økonomiske aktivitet hurtigt kommer tilbage på før-coronavirus-niveau. Men samtidig er det langt fra utænkeligt, at priserne på investeringsaktiver og ikke mindst investeringsejendomme vil kunne stige. Forskellen mellem det direkte afkast på investeringsejendomme og den sikre rente er fortsat historisk høj, og det er nærliggende at antage, at en endnu større del af den langsigtede institutionelle og private opsparing vil blive allokeret til ejendomsmarkedet.

Vi kan endnu ikke vide det med sikkerhed. Men meget tyder på, at den korteste krise på ejendomsmarkedet nogensinde allerede er ovre. Eller … måske var det slet ikke en krise, kun et ganske forbigående chok …?

 

Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil