Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Hotelbranchen efter corona

Hotelbranchen efter corona_1536_PULS

Hotelbranchen er en af de brancher, der har været allermest ramt af coronakrisen. Vi kender ikke det fulde omfang på nuværende tidspunkt, men i denne analyse ser vi nærmere på, hvordan coronakrisen indtil videre har påvirket den danske hotelbranche. Vi vover også pelsen med et forsigtigt skøn på den fremtidige udvikling for branchen.

Coronapandemien sætter tydelige spor

COVID-19 har siden sit udbrud påvirket store del af verden både økonomisk, humanitært og i form af adfærds- og frihedsrestriktioner for at begrænse smittespredningen. Store dele af verden er således gået i ”lockdown” og tillader hverken ind- eller udrejse. Det samme er tilfældet i Danmark, hvor regeringen 3 dage efter pandemiens officielle udbrud den 11. marts 2020 vedtog, at udlændinge uden et anerkendelsesværdigt formål blev nægtet indrejse i landet.

Det sendte chokbølger gennem hotelbranchen, som er en af de hårdest prøvede brancher under coronakrisen. Udeblevne turister, forretningsrejsende og konferencer har efterladt hotellerne tomme, så medarbejderne er blevet sendt hjem. I år til dato viser tal fra Benchmarking Alliance, at der blandt de danske hoteller meldes om en gennemsnitlig belægningsprocent på 28,8%, hvilket står i skærende kontrast til de 66,4%, der blev registreret i samme periode sidste år. 

Især lukningen af grænserne har haft store konsekvenser for hotellerne. Da flere turister formentlig frivilligt ville have aflyst deres rejser grundet corona, er grænselukningen dog ikke ene om at have sat en stopper for turismen de seneste måneder. 

Fordi COVID-19 har ramt hotelbranchen hårdt, ser vi i dag en afledt effekt på markedet for hotelejendomme, hvor flere projekter er sat i bero og transaktioner udebliver.

Hotelbranchen første halvår 2020

Den verdensomspændende nedlukning påvirker i meget høj grad fortsat belægningen på de danske hoteller.

Den 30. januar 2020 erklærede WHO en nødsituation på baggrund af COVID-19. Det var dog først i slutningen af februar, hvor de første større ændringer i belægningsprocenten registreredes på de danske hoteller. Fra slutningen af februar, hvor den første COVID-19 smittede blev registreret i Danmark, og frem til grænselukningen den 14. marts 2020, faldt belægningen gradvist, og lå i denne periode gennemsnitligt 30% under belægningen i samme periode sidste år. I perioden efter grænselukningen og frem til den 8. juni 2020 styrtdykkede belægningen imidlertid sammenlignet med samme periode sidste år, da ca. 90% af belægningen forsvandt. 

DKPULSQ2Art3Fig1Kraftigtfaldibelgningsprocentensomflgeafcoronapandemien

 

Det samme billede tegner sig for den gennemsnitlige omsætning pr. værelse (Revenue Per Available Room, RevPAR), hvor RevPAR i perioden fra grænselukningen frem til den 8. juni 2020 falder med mere end 90%, svarende til et fald fra 608 kr. i samme periode sidste år til gennemsnitligt 51 kr. i perioden i år. 

Dette viser, at udover et stort fald i antal solgte hotelværelser, så er værelsespriserne også justeret nedad, hvilket yderligere har påvirket hotellernes omsætning. 

DKPULSQ2Art3Fig2Nedjusteringiomstningenprhotelvrelse

Coronakrisens konsekvenser for hotelbranchen illustreres tydeligt af figur 1 og 2. Indtil videre har der ikke været konkurser og kun relativt få større fyringsrunder blandt danske hoteller, situationen taget i betragtning. Dette er især et resultat af de massive hjælpepakker, som er blevet rullet ud af regeringen over de seneste måneder og som nu er blevet forlænget til og med august. Hvordan tilbagerulningen af disse hjælpepakker vil påvirke hotelbranchen afhænger i høj grad af, hvor hurtigt gæsterne vender tilbage til hotellerne.

Hotelgæsternes tilbagevenden efter COVID-19

Vi er nu i en situation, hvor både Danmark og størstedelen af Europa er gået i gang med en kontrolleret genåbning og hvor det igen er muligt at krydse landegrænser. Det store spørgsmål er derfor, i hvilket omfang turisterne, både de indenlandske og de udenlandske, samt de forretningsrejsende vender tilbage, og hvordan indtjeningen forventes at udvikle sig i de kommende måneder og år.

Den øjeblikkelige status er, at de fleste forretningsrejsende til en vis udstrækning igen kan besøge Danmark, ligesom turister fra Tyskland, Island og Norge kan holde ferie i Danmark, dog underlagt en række begrænsninger. Denne indskrænkning af turisternes indrejsemuligheder forventes at reducere antallet af udenlandske besøgende betydeligt henover sommerperioden. Dertil kommer, at det stadig er uklart, i hvilket omfang andre udenlandske turister tillades adgang senere på sommeren.

Selv ved en øget genåbning den 1. september eller før forventes antallet af internationale turister på kort sigt stadigt at være markant under niveauet op til udbruddet af COVID-19. Blandt andet er flytrafikken stadig meget begrænset, og selv ved en stigning i efterspørgslen som følge af flere åbne grænser er det usikkert, hvordan folk vil forholde sig til den mulige smittefare ved at flyve længere distancer. Sammenholdt med mulige prisstigninger på flybilletter forventes det derfor først og fremmest at være turister, der anvender andre transportformer, som hurtigst vil vende tilbage til rejsemønstrene fra før COVID-19.

Det er dog ikke kun udenlandske gæster, der er underlagt begrænsninger i forhold til at besøge Danmark. Indenlandske turister med et håb om en ferie i udlandet i de kommende måneder har ifølge regeringens gældende anbefalinger kun et begrænset antal feriedestinationer, nemlig Tyskland, Island og Norge. 

Vi forventer derfor at se markant øget indenlandsk turisme de kommende måneder, hvilket kan modvirke det forventede fald i antallet af overnatninger som følge af nedgangen i antallet af udenlandske turister. Selvom mange formentlig blot vil holde ferie derhjemme og udskyde udenlandsrejser til efteråret eller næste år, forventer vi at se en stigning af overnatninger som følge af flere indenlandske turister de kommende måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

Udover begrænsede transportmuligheder og grænselukninger har coronakrisen også fået flere virksomheder til at øget deres omkostningsfokus og bl.a. nedjustere behovet for forretningsrejser på tværs af landet. Samtidig har mange virksomheder været nødsaget til at tage nye teknologiske løsninger i brug, ofte med stor succes, for at kunne holde virksomheden i gang via fjernarbejde, da de fleste lande påvirket af COVID-19 har implementeret en eller anden form for hjemsendelse af medarbejdere. Overordnet set kan ovenstående vise sig at have en strukturel effekt på behovet for forretningsrejser og derfor medføre en lavere efterspørgsel efter hotelværelser fra denne kundegruppe.

Forventninger til udviklingen i de kommende år
 
En prognose for udviklingen i hotelbranchen de kommende år er stærkt afhængig af forudsætningerne på observationstidspunktet. Baseret på en forventning om, at den nuværende udvikling fortsætter, og COVID-19 i stadig højere grad kommer under kontrol både herhjemme og Europa, har vi følgende forventninger til udviklingen i antal besøgende i de kommende år.
 
Hoteller, som hovedsageligt er turisthoteller og tiltrækker både danske og udenlandske gæster, der foretrækker bilen som ferietransportmiddel, forventes at se en betydelig stigning i antallet af gæster de kommende måneder. Dog forventes værelsespriserne at være lavere end i 2019. Desuden forventer vi, at der eksisterer et efterslæb af forretningsrejser, som vil påvirke belægningen på helt kort sigt. Fra 2021 forventer vi, at hotellernes belægning vil rette sig yderligere og nærme sig niveauet i 2019. Det skyldes til dels, at Danmark skal være værtsland for fire EM-fodboldkampe, og at startskuddet for Tour de France er i København. Vi forventer, at især indenlandske turister vil medvirke til en stigning i belægningsprocenterne, hvorimod den udenlandske turisme stadig forventes at være påvirket af begrænset flytrafik og formentlig højere flypriser. Desuden er flere konferencer udsat til 2021, hvorfor vi forventer en fremgang i MICE-segmentet i forhold til niveauet i 2019.
 

DKPULSQ2Art3Fig4Tabel

I 2022 forventes de europæiske feriegæster at vende tilbage i større omfang. Vi forventer ydermere at se MICE-aktiviteten vende tilbage til samme niveau som 2019.

Fra 2023 forventer vi, at hotelgæsterne er tilbage på samme niveau som i 2019, tenderende til en fremgang for indenlandske og europæiske gæster. Vi forventer dog som nævnt en vis strukturel nedgang især i antallet af overnatninger i forbindelse med forretningsrejser.

DKPULSQ2Art3Fig3Hotelbranchenanno2019
 

Efter denne artikels færdiggørelse har regeringen bekendtgjort, at det pr. 27. juni 2020 igen er muligt at rejse til samtlige EU- og Schengenlande, dog ikke Portugal og Sverige.


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil