Spring til hovedindhold Gå til sidefod

På vej ud af coronakrisen

PW presse 750

Smittetallene er dalende, antallet af hospitalsindlagte med Covid-19 falder, og antallet af døde med virus i kroppen er ligeledes faldende. Europa er under forsigtig genåbning efter Covid-19 pandemien, og uge for uge normaliseres den samfundsmæssige aktivitet. Også markedet for erhvervs- og investeringsejendomme er på vej tilbage mod en mere normal aktivitet. Colliers forudser mere end en fordobling af transaktionsvolumenen i 2. halvår i forhold til 1. halvår. 

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor dyb den økonomiske krise bliver, der er forårsaget af de globale nedlukninger som følge af Covid-19. Men de første erfaringer fra detailhandlen og restaurationsbranchen i Danmark er gode. Kunderne er vendt hurtigt tilbage. Det samme vil forhåbentlig gælde for rejse- og turistbranchen, når rejserestriktionerne lempes.

Tilbageslaget i den globale økonomi kan næppe undgå at føre til en stigning i ledigheden, som vil vare noget længere. På den anden side vil hidtil usete finans- og pengepolitiske lempelser på globalt plan afværge, at en recession bliver dyb og langvarig.

Colliers tror på en kraftig stigning i investeringsaktiviteten 

På de globale aktiemarkeder er der allerede registreret en meget kraftig rebound efter de dramatiske fald i marts. Det er næppe fordi markederne forventer, at virksomhedernes indtjening snart er tilbage på niveauet før coronakrisen, men snarere fordi der pumpes så meget likviditet ud fra centralbankernes side, at aktierne nødvendigvis må stige.

Samme tendens kan allerede registreres på markedet for investeringsejendomme. Vi ser en markant stigning i interessen for at investere i særligt ejendomme inden for segmenterne bolig, kontor og industri/logistik, og på trods af rejserestriktionerne er de internationale investorer allerede tilbage i det danske marked.

Det er derfor vores vurdering, at vi allerede i 2. halvår 2020 vil se en meget kraftig vækst i investeringsaktiviteten, mere end en fordobling i forhold til transaktionsvolumenen i 1. halvår. Vi har samtidig opjusteret vores prognose for prisudviklingen. Vi tror nu på stabile priser inden for de to største segmenter, bolig og kontor, og vi forventer stigende priser på industri- og logistikmarkedet. På markedet for detailhandelsejendomme vil udviklingen være uensartet: På markedet for strøgejendomme og ”big boxes” vil investorerne fortsat være tilbageholdende, og omsætningen vil ske til lavere priser end før corona. For supermarkedsejendomme kan der derimod være grund til at forvente stabile eller muligvis let stigende priser.


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil