Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Logistikmarkedet fortsætter opturen til trods for coronakrise

Logistikmarkedet fortstter opturen til trods for coronakrise 1536

Allerede inden COVID-19 stak sit grimme fjæs frem, dengang da corona var noget, man drak, var markedet for logistikejendomme inde i et momentum. Lige nu ses der nogle ændringer i markedet forårsaget af øget forekomst af bufferlagre og accelererende nethandel. Colliers forventer dog ikke, at det vil ændre markant på efterspørgslen efter denne type ejendomme. 

”Vi har i en længere periode oplevet en historisk lav tomgang for industri- og logistikejendomme i hele landet. Det har coronakrisen ikke ændret fundamentalt på. Det er stadig de nyere ejendomme, der er i højeste kurs og internethandlen blomstrer fortsat, ovenikøbet med øget styrke under krisen. Så de virksomheder, der har taget ældre lagerfaciliteter i brug, har kun gjort det af nød, fordi de er brændt inde med nogle varer, der ikke har kunnet afsættes i de fysiske butikker. Det har lagt pres på de eksisterende lagerfaciliteter,” siger Jacob Widahl, erhvervsmægler med speciale i industri- og logistikejendomme hos Colliers.  

Indtil videre har markedet for denne type ejendomme klaret sig fornuftigt gennem krisen og Colliers har ikke observeret nogen større stigning i opsigelsen af lejemål.

”Vores kunder (udlejerne) har primært mærket forespørgsler om lejehenstand og lejerabatter fra de mindre aktører, men der har ikke været opsigelser på en større skala. Når markedet kommer i gang igen, vil vi måske opleve en stigning i lagerefterspørgslen generelt, fordi de virksomheder, der har oplevet pladsproblemer, gerne vil undgå det fremadrettet; de vil efterspørge mere fleksibilitet,” siger Jacob Widahl og uddyber:

”Virksomhederne vil formentlig ikke kun fokusere på effektivitet i forsyningskæden, de vil også fokusere mere på øget lagerkapacitet, bl.a. for at hurtigt at kunne tilpasse sig udsving i efterspørgslen”.

Colliers vurderer i analysen, at internethandlen vil komme til at påvirke markedet de næste mange år. Den vil fortsætte med at påvirke mængden af logistikejendomme som sådan, men den vil også influere på, hvilke typer ejendomme der fremover opføres og hvor. For eksempel vil der i større byområder – nok primært København – komme efterspørgsel på bynære faciliteter som en konsekvens af endnu mere fokus på den såkaldte last mile delivery. 

Hele analysen, der bl.a. indeholder en opgørelse over tomgangen i segmentet, en oversigt over udviklingen i virksomhedernes lagerbeholdninger samt et heatmap over antal kvadratmeter logistikejendomme, kan hentes på Colliers’ hjemmeside her.


Kontakt

Jacob Widahl

Director and Head of Industrial & Logistics, Copenhagen

København

Jacob arbejder primært med formidling af industri- og logistikejendomme (salg og udlejning) samt projekt- og investeringsejendomme, herunder ”sale and lease back”.

Se profil