Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Ejendomme er fortsat en attraktiv aktivklasse under coronakrisen

2020 14 05 stor_1536x1040px

I en ny analyse af ejendommes rolle i porteføljestrategier undersøger Colliers, hvilke ejendomme der er at foretrække i krisesituationer. Temaet er højaktuelt grundet den igangværende coronakrise og analysen afdækker, hvilken COVID-19 påvirkning der er på 5 forskellige ejendomstyper.

Colliers har analyseret COVID-19 påvirkningen på følgende typer ejendomme: Bolig-, kontor-, industri/logistik-, detailhandels- og hotelejendomme.

”Vi oplever, at investorerne er mere forsigtige og søger rådgivning om, hvilken investeringsstrategi der er den bedste lige nu, ” siger Peter Winther, CEO Colliers.
Hvilke investeringsejendomme, der er at foretrække i krisesituationer, afhænger meget af, i hvor høj grad afkastet hænger sammen med økonomien som helhed (korrelation med BNP). Der er temmelig stor forskel på, hvor meget konjunkturudsving påvirker afkastet på de forskellige ejendomstyper.

Hotelejendomme rammes ekstra hårdt

”Hotelejendomme er blandt de ejendomme, der i al almindelighed er mest negativt påvirkede under en recession. Det marked drives i høj grad af faktorer som turisme og konferencer. Lige nu er de så at sige dobbelt ramte, for ikke nok med at økonomien er bremset brat op, så er grænserne ovenikøbet lukkede, så antallet af overnatninger er faldet helt ekstremt fra en ene dag til den anden,” siger Peter Winther.

Kigger vi i den anden ende af skalaen for påvirkning fra konjunkturudsving, finder vi boligejendommene.

”For boliger er historien anderledes positiv. Uanset, hvor hårdt krisen kradser, så har folk brug for tag over hovedet. Derfor vil boligejendomme i storbyer og vækstbyer altid være en fornuftig investering, fordi de er mindre påvirkede af konjunktursvingninger,” siger Peter Winther. 

COVID-19 påvirkning for forskellige ejendomstyper

  • Bolig - BNP korrelationen er lav og COVID-19 påvirkningen meget lav.  Boligmarkedet drives i høj grad af den lokale demografiske udvikling og husstandenes privatøkonomi. Finansiel turbulens kan medføre misligholdelse af boliglån og større fald på ejerboligmarkedet, med et deraf følgende skift mod lejeboligmarkedet. 
  • Kontor - BNP korrelationen er lav til moderat og COVID-19 påvirkningen er lav. Kontormarkedet drives i høj grad af beskæftigelsen inden for de kontorintensive erhverv. Især mindre virksomheder kan være påvirket af krisesituationer, mens større virksomheder i højere grad fokuserer på interne processer og omstrukturering.   
  • Industri og logistik - BNP korrelationen er moderat til høj og COVID-19 påvirkningen er lav. Markedet for industri- og logistik ejendomme er i høj grad drevet af den økonomiske udvikling. For logistikejendomme er privatforbruget via e-handel af høj betydning, mens industriejendomme påvirkes af den underliggende eksport og deraf produktion. 
  • Detail - BNP korrelationen er høj og COVID-19 påvirkningen er meget høj. Konjunkturudsving påvirker detailhandelsejendomme på forskellig vis. Mens dagligvarebutikker i mindre grad påvirkes, drives udvalgsbutikker og F&B-sektoren i høj grad af privatforbruget, hvilket typisk falder betydeligt i krisesituationer.
  • Hotel - BNP korrelationen er meget høj. COVID-19 påvirkningen er ekstremt høj. Hotelmarkedet anses som den sektor i ejendomsmarkedet, der er mest påvirket af konjunkturudsving. Dette skyldes, at hotelmarkedet drives af faktorer som privatforbrug, konferencer mv. og turisme. 

Selvom der generelt kan opnås store diversifikationsgevinster i form af minimeret volatilitet og risiko ved at inkludere ejendomme i investeringsporteføljen, kan der i krisetider som nu, opnås yderligere fordele ved at investere i de ejendomme, der er mindst konjunkturfølsomme. 

Læs hele analysen her

 


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil