Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Colliers afslutter 2019 med et godkendt resultat

rsresultat 750

Med et overskud før skat på 34,5 mio. kr. kom Colliers rimeligt ud af et år, hvor markedsaktiviteten faldt betydeligt. Resultatet før afskrivninger var knap 59 mio. kr. Med den nuværende økonomiske situation som følge af COVID-19, er det dog vanskeligt at tro på, at markedsaktiviteten i 2020 vil overstige 2019, men usikkerheden er stor.

I 2019 faldt transaktionsvolumen for investeringsejendomme med cirka 20% i forhold til 2018. I det lys er der tilfredshed med årets resultat hos Danmarks største erhvervsmæglervirksomhed.

”Vi kommer ganske vist ud af 2019 med et ringere resultat end året før, men med til historien hører, at vi i 2018 havde et rigtigt godt år, som vi ikke havde forventninger om at gentage i et vigende marked. Vi forudså allerede, da vi lagde vores budgetter, at 2019 nok ikke ville blive et jubelår,” siger topchef Peter Winther i en kommentar til årsresultatet.

”Den største del af vores indtjening kommer fra transaktionsmarkedet, som i 2019 faldt betydeligt. Derfor er jeg ganske godt tilfreds med, at vi under de vilkår har formået at fastholde vores absolutte markedslederskab. Vi lykkedes med at være rådgiver på de 5 største handler, og vi kan da også notere os en mindre procentuel tilbagegang end markedet”, siger Peter Winther.

At Colliers har klaret sig så relativt godt, hænger blandt andet sammen med, at man ikke har tøvet med at investere i højt kvalificerede medarbejdere.

”Vi har gennem det seneste år udbygget vores kompetencer for at kunne leve op til de stadigt stigende krav, som de mest professionelle danske og internationale kunder stiller. Derfor har vi haft øgede lønudgifter, men det er en strategisk beslutning, at vi investerer i at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste medarbejdere. Vi betragter det som en investering i at styrke vores fremtidige fundament, og vi tror, at vi allerede i år vil se effekten heraf” siger Peter Winther, der dog ser nogle sorte skyer i horisonten lige nu grundet den igangværende coronakrise.

”Det her minder ikke om noget, vi har set før. Overhovedet ikke. Det er normalt svært at spå om fremtiden, men det er om muligt blevet endnu sværere nu. Flere af vores allerstørste kunder meldte allerede i den indledende fase af krisen ud, at de trækker i nødbremsen og tidligst bliver aktive i markedet igen til efteråret. Men også her er der stor usikkerhed, for ingen har pt et fornuftigt bud på, hvor det hele ender. Det eneste, jeg kan sige med sikkerhed nu er, at vi i 2020 ikke vil se den øgede markedsaktivitet, vi ellers havde forudset primo året, markedet kan ikke nå at rette sig så meget, hvis de store investorer først går i markedet til efteråret,” siger Peter Winther.

Udover de øgede lønudgifter er resultatet for 2019 påvirket af store afskrivninger på goodwill efter fusionen med Sadolin & Albæk i 2018.

Colliers er en del af den børsnoterede koncern Colliers International Group Inc., der ikke offentliggør omsætningstal for lande, kun for regioner. 


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil