Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Colliers samler beslutningstagerne i industri og logistik

IL netvrksmde 750

Året er for Colliers’ vedkommende blevet skudt i gang med nytårskur for beslutningstagere og aktører i markedet for industri og logistik på Hotel D’Angleterre. Det er tredje gang logistiknetværket mødes og drøfter fremtidige forventninger og trends. På dagens møde holdte kommunikationschef Henrik Theil fra FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, et indlæg omkring forventninger til hvordan e-handlen vil påvirke markedet for industri og logistik: 

”Den fortsat stigende e-handel øger pakkemængderne og stiller større og større krav til logikstikbranchen. Samtidig øges kravene til bæredygtighed, hvilket er en udfordring, som logistikbranchen er nødt til at forholde sig til,” fortæller Henrik Theil, og fortsætter: 

”Der skal altså både håndteres flere pakker samt arbejdes mere bæredygtigt, og der stilles derfor nye krav til fremtidens logistikcenter. Branchen er på vej ind i en spændende omstillingsperiode, hvor man skal tilpasse sig de nye forventninger, og hvor der ligger et stort potentiale.” 

Henrik Theil fortæller yderligere, at også den teknologiske udvikling vil spille en stor rolle for fremtidens logistikcenter: 

”Lagerbygninger vil i stigende grad skulle være i stand til at håndtere lagerrobotter og automatisering bliver mere og mere vigtigt. Det er en efterspørgsel der er blandt de større aktører for e-handel på det danske marked.”  

Ved Colliers ser man positivt på udviklingen i markedet: 

“Vi ser et kæmpe potentiale i e-handlen, og branchen går en spændende fremtid i møde. Vi er sikre på, at forbrugsmønstrene vil få indflydelse på, hvordan varer bliver distribueret og dermed også hvordan der kommer øgede krav til effektive, moderne og bæredygtige logistikenheder. Sydkorridoren får central betydning og vi forventer at især Greve bliver en hub for distributører,” fortæller Helle Andersen, erhvervsmægler ved Colliers. 

Helle Andersen fortæller yderligere om nogle af de forventninger, Colliers har til de kommende år: 

”Vi forventer, at der de kommende år vil blive opført markant mere spekulativt byggeri. Vi befinder os i et marked, hvor der de seneste år ikke er blevet opført nye ejendomme og hvor utidssvarende bygninger med lethed kan udlejes. Vi ser en tendens til, at både lejere og investorer efterspørger moderne lagerenheder og forventer at udviklerne imødekommer efterspørgslen.”  


Kontakt

Helle Andersen

Senior Commercial Real Estate Advisor

København

Helle arbejder primært med rådgivning, salg og udlejning inden for industri og logistik, men påtager sig også investerings- og udviklingssager.

Se profil