Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Senior living

Antallet af ældre kommer til at vokse betydeligt i de kommende årtier i Danmark i lighed med mange andre industrialiserede lande. Årsagen hertil er dels, at den gennemsnitlige levealder er stigende, dels at den store efterkrigsgeneration født mellem 1945 og 1965 efterhånden er nået eller inden længe vil nå pensionsalderen. Befolkningen som helhed forventes at vokse med ca. 9%, 65+ årige med ca. 39% og 85+ årige med 140% frem til år 2045. Der er flere forskellige bud på, hvordan boligerne til denne befolkningsgruppe kan se ud.

Udsigten til en voksende gruppe af ældre har skabt en investorinteresse for boliger, der matcher denne befolkningsgruppes behov, og vi ser i denne artikel nærmere på, hvad begrebet ”senior living” dækker over. Det primære fokus i artiklen er plejeboliger frem for ældreboliger eller seniorbofælleskaber, da den højeste befolkningstilvækst forventes at finde sted i den ældste aldersgruppe. Læs hele artiklen HER.

 

Figur: Befolkningsprognose (Indeks 100 = 2019)

2019 q1 artikel 1 DK