Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Colliers vil udfordre markedet

Colliers i Danmark har netop afsluttet det bedste år i virksomhedens historie. Tallene taler deres tydelige sprog; Colliers er og bliver ubestridt markedsleder med en markedsandel på over 30%.

Colliers var i 2018 involveret i investeringstransaktioner for næsten 25 mia. kroner, udlejede over 250.000 m2 og vurderede ejendomme til en samlet værdi af godt 275 mia. kroner.

Det får imidlertid ikke CEO Peter Winther til at læne sig tilbage og hvile på laurbærrene. Han lancerede i sidste måned en ny strategi og præsenterede ved samme lejlighed en ny organisation for de 150 medarbejdere.

”Vi samler og analyserer hvert år data på over 2.500 erhvervs- og investeringsejendomme til en værdi af 275 mia. kroner. Det giver os en helt unik viden. Dette enorme datagrundlag giver os en exceptionel indsigt, som vi kan bruge i vores markedsanalyser, men vi skal også forstå at anvende den aktivt i rådgivningen af alle vores kunder. Kun ved at levere den mest værdiskabende rådgivning gør vi os fortjent til vores position på markedet,” siger CEO Peter Winther og forklarer:

”Min fornemste opgave er at fremtidssikre Colliers. Vi har markedspositionen, og vi er parate til at investere i at udvikle virksomheden. Med den styrkede organisation og nye ledelsesstruktur, vi nu har lagt frem, er vi klar til at udfordre markedet. Efter fusionen har vi haft et behov for at strømline og styrke den fælles ledelse for at høste synergierne, øge tempoet i integrationen og styrke den forretningsmæssige position”.

 

Styrket ledelse i København og Aarhus
Med henblik på at styrke organisationen og udbygge markedslederpositionen har Colliers gennemført en række ledelsesmæssige ændringer:
De samlede aktiviteter i København ledes fremadrettet af partnerne Peter Winther og Peter Lassen. I Aarhus vil ledelsen fremadrettet bestå af partnerne Carsten Gørtz Petersen og Jan Nickelsen. Peter Winther og Carsten Gørtz Petersen vil udgøre Colliers’ selskabsretlige direktion. I København fratræder partner Jan Kristensen efter eget ønske pr. 1. marts.

Partner Jeppe Schønfeld udtræder af direktionen efter 6 succesfulde år som topchef for at koncentrere sin indsats om en fortsat styrkelse af Colliers’ aktiviteter i København og nationalt inden for Capital Markets og Corporate Finance. Jeppe Schønfeld vil imidlertid fortsat være en del af Colliers’ danske bestyrelse.

Med henblik på en yderligere styrkelse af ledelsen er Colliers endvidere gået i markedet for at besætte en ny stilling som COO med ansvar for at optimere virksomhedens driftsmæssige operationer og procedurer, herunder IT. I København er Colliers i øjeblikket at finde på to lokationer, men medio marts flytter medarbejderne fra Gammel Kongevej til Palægade, som frem til fusionen var domicil for Sadolin & Albæk. Det drejer sig om godt 60 medarbejdere, der samles i Palægade. Peter Winther understreger, at der er tale om en midlertidig løsning, da visionen er at etablere et nyt domicil i mere tidssvarende lokaler.

 

Stor investeringsvilje
Colliers er en del af kapitalkæden Colliers International Group Inc., som forfølger en klar vækststrategi, men som samtidig er villig til at investere i aktiviteter, der kan sikre langvarige konkurrencemæssige fordele, også selv om det koster på bundlinjen på kort sigt.

”Vi er taknemmelige for, at vores ejere bakker os 100% op og giver os frihed til at investere i fremtiden. Det er vi allerede godt i gang med, vi har f.eks. flere analytikere end nogen af vores konkurrenter. Det betyder, at vi kan tilbyde den specialistviden, kunderne efterspørger. Vi bliver mødt med større og større krav fra vores kunder, og vi løser mere komplekse opgaver nu end for bare ét år siden,” siger Peter Winther.

”Vi vil tilbyde konkurrencedygtige honorarer, men vi ønsker frem for alt at konkurrere på indsigt, på kvaliteten af vores rådgivning og på vores evne til at eksekvere,” slutter Peter Winther.

Digitalisering som vækstdriver
Som nævnt ovenfor er Colliers i markedet for at rekruttere en ny COO, ligesom virksomheden i øjeblikket leder efter flere analytikere, associates og mæglere. Desuden kommer Colliers til at investere massivt i it og business intelligence i det kommende år.

”Digitaliseringen er nok den trend, der vil få størst indflydelse på vores forretning fremadrettet. Den gør markedet mere gennemsigtigt og kan udgøre en trussel mod dele af forretningen, f.eks. ser vi i andre lande, at vurderingsprocessen er under digitalisering, ligesom der er digitale platforme, der gør mellemmanden overflødig på de mere simple opgaver. Men digitaliseringen åbner også op for nye forretningsmuligheder, og den gør, at vi kan udnytte de enorme mængder af data og den viden, vi har om ejendomsmarkedet til at levere mere værdibaserede løsninger til vores kunder,” siger Peter Winther.

Colliers har rådgivere inden for alle segmenter på både bruger- og investeringsmarkedet, et specialiseret Capital Markets-team og har desuden et stort marketing- & kommunikationsteam samt dygtige stabsmedarbejdere i København og Aarhus. Sidst, men absolut ikke mindst, har Colliers en stor analyseafdeling, som sammen med Capital Markets-teamet står bag publiceringen COPENHAGEN PROPERTY MARKET REPORT 2019, der tidligere på måneden udkom for 25. gang.

 

Organisation pr. 1. marts 2019

 

Ledergruppe:

 • CEO og partner - Peter Winther (direktion)
 • Direktør og partner - Carsten Gørtz Petersen (direktion)
 • CMO - Lisbeth Kempel
 • CFO - Flemming Michelsen
 • HR Manager - Charlotte Bendix
 • COO - Nyansættelse

 

Partnere:

 • Peter Winther (København)
 • Lau Melchiorsen (København)
 • Jeppe Schønfeld (København)
 • Peter Lassen (København)
 • Carsten Gørtz Petersen (Aarhus)
 • Søren Lindbjerg (Aarhus)
 • Jan Nickelsen (Aarhus)
 • René Neesgaard (Vejle)
 • Claus Sondrup (Aalborg)
 • Martin Pedersen (Odense)

  

Kontakt
Peter Winther
CEO, Partner, MRICS
+45 28 19 66 76
peter.winther@colliers.com