Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Stærk slutspurt på transaktionsmarkedet

I de sidste dage af december blev der traditionen tro afsluttet mange ejendomstransaktioner.

Blandt de transaktioner, som Colliers formidlede i slutningen af 2018, kan nævnes Thylander Gruppens salg af en stor boligportefølje til Heimstaden. Denne transaktion var med et volumen på godt 1,5 mia. kr. en af årets største transaktioner. Ud over denne transaktion, blev flere andre større handler med internationale investorer inden for boligudlejningsejendomme og -projekter afsluttet.

Også inden for kontorsegmentet sluttede året med stor aktivitet; inden jul blev en mindre, men dog stadig betydelig handel offentliggjort, nemlig NCC’s salg af Frederiks Plads Company House i Aarhus til PensionDanmark. Året sluttede med salget af ejendommene Hedeager 42 og 44, det tidligere VESTAS domicil i Aarhus, på vegne af Sampension og Solstra Capital, til pensionskasserne JØP og DIP.

”Vi er i Colliers glade for den tillid, som vores kunder har vist os i det forgangne år. Fusionen mellem Colliers og Sadolin & Albæk skabte en ny dominerende spiller på markedet, og vi er stolte af, at vi var involveret som mægler eller køberrådgiver på 7 ud af de 10 største transaktioner på ejendomsmarkedet i 2018, siger CEO Peter Winther og tilføjer:

”Vi har også fokus på at skærpe vores kompetencer og markedsposition på udlejningsmarkedet, hvor vi vokser kraftigt, samt inden for mindre og mellemstore investeringsejendomme”.

Selv om priserne på investeringsejendomme stagnerede i 2018, gav ejendomme alligevel et særdeles konkurrencedygtigt samlet afkast i forhold til andre aktivklasser – imidlertid på en billig baggrund, idet der på store dele af både aktie- og obligationsmarkedet kunne registreres negative afkast.

Om 2019 siger Peter Winther:

“Vi ser ind i et udfordrende år med en lidt svagere økonomisk vækst, formentlig kombineret med stigende renter. Der er således ingen grund til overdreven optimisme omkring prisudviklingen på investeringsejendomme, og 2019 vil nok blive året, hvor vi igen ser en stigning i antallet af tvangsauktioner og konkurser i sektoren.

Når det så er sagt, tror vi på et fortsat ganske sundt ejendomsmarked. Efterspørgslen efter kontor-, logistik- og industrilokaler er stærk, og mange investorer ønsker en øget allokering i disse segmenter, hvor der ikke er bygget meget de seneste år.

Og selv om der registreres en midlertidig stigning i tomgangen for boliger, tiltrækkes især udenlandske investorer fortsat af dette marked, hvor den internationalt set særdeles attraktive og konkurrencedygtige danske realkreditmodel selv med en forsigtig gearing, fortsat frembyder muligheder for at få sin egenkapital forrentet med 5-7% - vel at mærke med en ganske forsigtig risikoprofil.”

 

Kontakt
Peter Winther
CEO, Partner
+45 28 19 66 76
peter.winther@colliers.com


Kontakt

Peter Winther

Executive Director | Partner | MRICS

København

Peter er Executive Director og har ansvaret for Colliers’ danske Investment & Capital Markets-teams. Peter bistår med strategisk ejendomsrådgivning samt formidler salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, herunder hoteller og butikscentre, samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil