Spring til hovedindhold Gå til sidefod

Vores indflydelse

ESG, der står for Environment (miljø), Social (socialt ansvar) og Governance (ledelse), er planen for, hvordan man gør det rigtige - og det er en af vores kerneværdier.


Som ledende aktør løfter vi det byggede miljø og skaber meningsfuld forandring for vores medarbejdere, kunder, lokalsamfund og planet.

Colliers 2021 Global Impact Report

 

2021 Global Impact Report banner

Læs om vores indsats i 2021 og om vores fremskridt i forhold til at opnå robuste bygninger, rummelige arbejdspladser og områder, der fremmer sundhed og velvære. Rapporten er udarbejdet i henhold til vores ESG-strategi, Løft det byggede miljø, og i overensstemmelse med rammerne for rapportering af bæredygtighed – herunder GRI, SASB og TCFD.

Læs rapporten

ESG i Colliers

Vores ESG-strategi om at forbedre det byggede miljø udsprang af en omfattende interessentundersøgelse og -analyse, der havde til formål at afdække de områder, der har størst betydning for vores virksomhed. Strategien og de målbare mål, vi har sat os, sikrer, at ESG hele tiden er retningsgivende for, hvordan vi driver vores virksomhed.

Elevate ESG video

Hos Colliers vil vi løfte det byggede miljø ved at:
 

  • Forbedre miljøet: Vi vil minimere miljøpåvirkning fra Colliers’ egen drift og gennem kundeindsatser for at forbedre vores planets sundhed.
  • Forbedre inklusion: Vi vil øge mangfoldighed, lighed og inklusion i Colliers og på tværs af vores arbejdsprocedurer for at fremme et inkluderende og engagerende miljø.
  • Forbedre sundhed og velvære: FVi vil fremme sundhed og velvære i Colliers’ drift og gennem vores kundeservice for at hjælpe med at forbedre livskvalitet.
ESG_grafik_RealCareogColliers

Colliers Danmark er stiftende partner i Real Care

Foreningen har til formål at skabe trygge rammer og sikre social retfærdighed for udsatte børn og unge.
Læs mere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

* Påkrævet område
Kontakt os