Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #1
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #2
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #3
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #4
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #5
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #6
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #7
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #8
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #9
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #10
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #11
Velbeliggende investeringsejendom i meget fin stand - #12

Købe

kr. 26.000.000 

Ejendommen fremstår i dag som opdelt i to ejerlejligheder. Opdelingen har ikke har nogen praktisk betydning, og sælger er ved at foranledige, at ejerlejlighedsopdelingen nedlægges.Ejendommen er opført i 1986 med en tilbygning i 2004 og består af en administrationsdel på 883 m² og en lager-/produktionsdel på 2.950 m² ifølge lejekontrakten og plantegning fra C Lambæk.Administrationsdelen er opført i to etager og fremstår med facader i antracitgrå betonelementer samt store glaspartier i næsten fuld højde og builtuptag belagt med tagpap. Afsnittet er veldisponeret med mange moderne detaljer og indeholder lyse kontorer og mødelokaler, kantine, toiletter, omklædning mv.Lager-/produktionsdelen fremstår højloftet og søjlefri og med facader i lyse, søstensbelagte betonelementer samt builtuptag belagt med tagpap. Til lagerdelen er indrettet en større indskudt etage. Bag ejendommen forefindes fem aluhejseporte.Der er parkeringsarealer både langs bygningens facade og ved læssearealerne bag ejendommen.Ejendommen fremstår generelt i en meget fint stand såvel indvendigt som udvendigt.


Ejendommen er energimærket med karakteren D.


▪ Hele ejendommen er udlejet til Danhydra A/S
▪ Lejer kan tidligst fraflytte den 31. marts 2030
▪ Handles i selskabsform
▪ Udskudt skat ca. 3 mio. kr.
▪ Afkast: ca. 6,75%
▪ Pris: 26.000.000 kr.