Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #1
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #2
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #3
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #4
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #5
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #6
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #7
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #8
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #9
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #10
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #11
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #12
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #13
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #14
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #15
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #16
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #17
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #18
Undervisnings- og kontorejendom sælges i offentligt udbud - #19

Ejendommen udbydes i henhold til reglerne om offentligt udbud efter reglerne i Cirkulære om salg af statens faste ejendomme af 25. januar 2010.
Udbudsmaterialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Colliers International Danmark A/S
E-mail: Mads.Jespersen@colliers.com


Et tilbud skal afgives skriftligt og angives som et fast beløb i henhold til udbudsvilkårene for Stationsvej 20, 9360 Brovst i en lukket kuvert mærket ”Tilbud på køb af matrikel nr. 1ou, Bratskov Hgd., Brovst, beliggende Stationsvej 20, 9460 Brovst” til:

Colliers International Danmark A/S
Østre Havnegade 20
9000 Aalborg,
att.: Mads Jespersen
personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbuddet er fremme senest den 18. maj 2021, kl. 12.00.
Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle, jf. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme
af 25. januar 2010.


Ejendommen er energimærket med karakteren D.  • Samlet etageeal: 2.615 m²

  • Grundareal: 12.415 m²

  • Delvist udlejet: 1.069 m²

  • Faktisk leje: 288.753 kr.