Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Udviklingsmulighed på meget central adresse
Udviklingsmulighed på meget central adresse
Udviklingsmulighed på meget central adresse

Ejendommen beliggende Fælledvej 8, 2200 København N, udbydes til salg af Københavns Kommune.

Denne sjældent udbudte udviklingsmulighed er meget attraktivt beliggende, tæt på bl.a. Sankt Hans Torv, Søerne og Indre by.

Ejendommen har et grundareal på 711 m², og består af en bygning opført i 1982. Etagearealet er 449 m², hvoraf 86 m² udgør kælder.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2019 for Københavns Kommune, rammeområde C2*. Ejendommen er dermed udlagt til boliger og serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten på ejendommen må ikke overstige 150 og den maksimale bygningshøjde er 24 m. Boligandelen kan udgøre op til 75 procent.


Det samlede udbudsmateriale kan hentes på https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/indhold/ejendomme-til-salg


Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.


Ejendommen er energimærket med karakteren G.


• Københavns Kommunes sagsnummer: 2020-0069383

• Kontaktperson: Rikke Arleth Nielsen

• Etageareal: 449 m² (inkl. 86 m² kælder med loft over 1,25 m over terræn)