Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #1
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #2
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #3
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #4
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #5
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #6
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #7
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #8
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #9
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #10
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #11
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #12
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #13
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #14
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #15
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #16
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #17
Projektudvikling med udsigt til Storebælt - #18

Til Salg

kr. 500.000 - kr. 80.000.000 

Projektgrund i vandkanten – mulighed for hotel/konference og brugsret til Nordens største havn
Arealet, er det historiske område og færgeleje, der engang husede bilfærgeruten Knudshoved-Halsskov. En af Danmarks nok mest centrale færdselsårer, dengang via færgeforbindelsen – og i dag via motorvejs-, tog-og broforbindelsen, som passerer arealet mod nord.
Det ubebyggede landfaste areal udgør samlet ca. 20 ha og hertil kommer brugsret til det ca. 34 ha store havnebassinet.
Områdets ene matrikel (matr.nr. 14e), på ca. 13 ha, henligger i dag som grønt område med mark, skov/fredskov og sø/vådområde. Matriklen er lokalplanlagt til omtrent samme formål - rekreativt område, så som friluftsaktiviteter, kortvarig teltslagning samt parkering og vej. En del af området kan anvendes til vinteropbevaring af både.
Arealet ud til havnebassinet (matrikel 14n), på cirka 6,5 ha, er lokalplanlagt til lystbådehavn med dertil hørende funktioner fx sejlklub, servicebygning, restauranter, cafeer og lignende. Herudover kan der opføres konferencecenter / hotel samt aktivitetsbygning/bådmesse.


Ifølge sælger er der fleksibilitet omkring bestemmelserne i den eksisterende lokalplan.


Bruttoetagearealet på land forventes at udgøre cirka 6.000 m².
Kystforvaltningen har bekræftet af 20% af vandarealet, svarende til cirka 143.200 m² må benyttes til husbåde, møderum mm.


Områdets helt centrale placering ved E20 og unikke karakter med brugsret til havnebassin, rekreative områder og placering direkte ud til Storebælt, skaber muligheden for at udvikle et helt særligt sted.   • Areal på land: 20 ha ubebygget 

  • Havnebassin: 34 ha

  • Trafikalt knudepunkt - centralt i Danmark

  • Mulighed for bl.a. hotel og konference

  • Historisk område

  • Pris: Fra 0,5 til 80 mio