Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til leje
Lager- og produktionslokaler udlejes - #1
Lager- og produktionslokaler udlejes - #2
Lager- og produktionslokaler udlejes - #3
Lager- og produktionslokaler udlejes - #4
Lager- og produktionslokaler udlejes - #5
Lager- og produktionslokaler udlejes - #6
Lager- og produktionslokaler udlejes - #7
Lager- og produktionslokaler udlejes - #8
Lager- og produktionslokaler udlejes - #9

Til Leje

kr. 300.000 - kr. 1.852.950

Ejendommen er velbeliggende kun ca. 1.500 meter fra hovedvej A26 sydvest for Skive i udbygget industrikvarter. I området ligger bl.a. Rito ApS, Skive Gokart og Paintball, Arkil og køreteknisk anlæg.
Bygningen er hovedsageligt opført i søstensbetonelementer og med built up tag. De ledige arealer i bygningen består hovedsageligt af lager- og produktionslokaler med en loftshøjde under drager på ca. 5,85 meter, hvortil der er gode portadgange i terrænniveau.

Det samlede ledige areal er på 12.353 m² og der er mulighed for at opdele lejemålet fra ca. 2.000 m².
Ejendommen har særdeles gode befæstede udenomsarealer, der er indhegnet.
Bygningen er opført som et "U" hvorfor der ligeledes er en god lukket befæstet gård med mulighed som diskret opbevaring af varer.

For den økonomisk stærk lejer, som indgår lejekontrakt med en længerevarende uopsigelighed, er der mulighed for modernisering af lejemålet efter aftale med f.eks. malet gulv, nye lofter, præsentabel facade eller andet. Lejen efter denne modernisering vil være mellem kr. 150,- og kr. 200,- i årlig leje pr. m² alt efter omfanget af moderniseringen samt uopsigeligheden fra lejers side.
Skulle der være ønske om læsseramper kan dette ligeledes etableres.


Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.  • Samlet etageareal: 12.353 m² lager- og produktionslokaler

  • Fordelagtige lejevilkår

  • Gode delvist indhegnede udenomsarealer

  • Årlig leje: kr. 150,- pr. m² inkl. drift