Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #1
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #2
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #3
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #4
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #5
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #6
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #7
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #8
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #9
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #10
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #11
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #12
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #13
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #14
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #15
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #16
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #17
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #18
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #19
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #20
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #21
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #22
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #23
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #24
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #25
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #26
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #27
Investeringsejendom fuldt udlejet til Ramcon A/S - #28

Til Salg

kr. 29.500.000 

Ejendommen er pr. 1. oktober 2020 fuldt udlejet til Ramcon A/S, som udvikler, producerer og distribuerer services til medicinal og life science markedet i de nordiske lande. Virksomhedens overskud er på to år eksploderet, hvor de er gået fra et overskud i 2019/2020 på 1,1 mio. til et overskud, blot to år senere, på 512,9 millioner kr. Omsætningen ramte 2021/2022 1,8 mia. kr.


Inden indflytning renoverede nuværende ejer ejendommen, så den fremstår gennemgribende renoveret og moderne, jf. lejekontrakten.


Ejendommen består af 2 separate bygninger med direkte forbindelse via en gang. Bygning 1 er ca. 1.690 m² kontor og har direkte adgang til bygning 2 bestående af 230 m² lager. I den oprindelige lejekontrakt er der 1.527 m² kontor samt 384 m² lager. Af disse vil 124 m² blive konverteret til kontor i 2022. Bygning 1 er opført i 1980 og er kendetegnet ved imødekommende lyse rum med en blanding af enkeltmandskontorer, storrumskontor og mødelokaler. Ejendommen entreres via et stort og lyst indgangsparti. Herfra er der adgang til en lys kantine og et større showroom/konferencelokale. Resten af stueetagen består af kontorer i varierende størrelser samt disponible rum til lager/produktion.


Bygning 2 er opført i 1999 i samme byggestil som bygning 1, og anvendes pt. til lager. I forbindelse med, at lejer ønsker et nyt lager opført, konverteres en del af bygning 2 til kontor.


Lejer har tillige tiltrådt allonge med udlejer om opførelse af ny lagerbygning, hvilket forventes opført i løbet af 2022. Pt. afventes endelig byggetilladelse fra kommunen. Det nye lager bliver 420 m² stort og vil blive placeret i forlængelse af bygning 2. I den forbindelse etablerer Ramcon A/S selv et nyt parkeringsareal på ejendommens grønne arealer for egen regning – skønnet udgift 1,5-2 mio. 

Udover den aftalte leje er udlejer berettiget til hos Lejer at kræve refusion af samtlige skatter og afgifter, driftsomkostninger og øvrige omkostninger af enhver art vedrørende Ejendommen og den hertil knyttede udlejningsvirksomhed.

Ejendommen er omfattet af reglerne om energimærkning og er energimærket med karakteren D.  • Samlet etageareal: 2.331 m²

  • Fuldt udlejet til Ramcon A/S - uopsigelig frem til november 2030

  • Årlige lejeindtægter: 1.886.094 kr.

  • Afkast 1. år: 6,2%

  • Pris: 29.500.000 kr. kontant