Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #1
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #2
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #3
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #4
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #5
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #6
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #7
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #8
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #9
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #10
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #11
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #12
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #13
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #14
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #15
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #16
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #17
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #18
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #19
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #20
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #21
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #22
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #23
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #24
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #25
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #26
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #27
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #28
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #29
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #30
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #31
Historisk ejendom på stor grund, med havudsigt - #32

Til Salg

kr. 22.000.000 

Historie
Ejendommen er opført i 1908 og er oprindeligt indrettet til tuberkulosehjem. I slutningen af 1960’erne blev anvendelsen ændret til plejehjem for Odense Kommune og den anvendelse virkede frem til 1985.
I nogle år herefter var der i perioder flygtningecenter i ejendommen, der i 1998 blev købt af Den Selvejende Institution Fælleseje, der siden har udlejet ejendommen til forskellige former for undervisning, højskole, opholdssted, søfartsskole samt bed & breakfast.

Ejendomsbeskrivelse
Ejendommen har et matrikulært areal på 126.626 m². Der er ifølge BBR-meddelelsen registreret 17 bygninger på ejendommen.

Hovedbygningen (bygning 1) er opført i 1907 sammen med de to lave sidefløje (bygning 2 og 3). Bygningerne omfatter 3.944 m² erhvervsareal og 1.134 m² boligareal - i alt 5.078 m². Hovedbygningen er opført med pudsede ydervægge og tegltag. De to sidebygninger er opført med ydervægge af træ og med eternittag. Hovedbygningen fremtræder i god stand, mens de to sidebygninger er i rimelig stand.

Bygning 4 er opført i 1907 i 3 etager. Bygningen har et bebygget areal på 215 m² og et samlet boligareal på 645 m². Bygningen er opdelt i 11 beboelseslejligheder, hvoraf 4 har eget køkken. Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl. Bygningen benyttes til bolig for undervisere. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug.

Bygningerne 5 og 6 samt 9-12 er det samlede kompleks, som primært har været brugt af Søfartsskolen. Bygningerne rummer kontorer, undervisningslokaler,værksteder samt beboelse for skolens elever. Bygningerne er opført i perioden 1907 til 1942 og fremtræder i god stand.

Overlægeboligen (bygning 7) er ligeledes opført i 1907. Bygningen har et bebygget areal på 132 m², et samlet boligareal på 264 m² samt et kælderareal på 132 m², hvor loftet er mindre end 1,25 m over terræn. Bygningen er registreret som fritliggende enfamilieshus og benyttes til beboelse. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug. Bygning 8 er en mindre villa, som er beliggende op mod skoven. Bygningen er opført i 1912 og har et samlet boligareal på 176 m² samt et kælderareal på 28 m². Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl.

Hertil kommer en række mindre udhuse og garager m.v.

Ejendommen opvarmes via nyere træpillefyr.


Energimærke: D, E og F
  • Etageareal: 8.971 m²

  • Grundareal: 126.626 m²

  • Unik ejendom med udsigt til Det Sydfynske Øhav

  • Mange anvendelsesformål, fx hotel, kursuscenter, ferielejligheder, friplejehjem

  • Det vurderes at der er udvidelsesmulighed

  • Pris: 22.000.000 kr.