Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Erhvervsgrund med mange muligheder - #1
Erhvervsgrund med mange muligheder - #2
Erhvervsgrund med mange muligheder - #3

Købe

kr. 450.000 

Der er tale om en ubebygget grund, hvor lokalplanen giver mulighed for udstykning på ned til 2.500 m² med en bebyggelsesprocent på 50% af grundarealet. Hele grundarealet giver således mulighed for eksempelvis opførelse af 5.000 m² bygning med en højde på 6 meter.
Området syd for Bavnevej er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning E4, der tillader lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed med et max. udendørs støjniveau på ikke over 55/45/40 dB(A), jf. regionplantillæg 1985.
Der er betalt tilslutningsafgift til kloaksystemet for hele grundarealet.  • Areal: 10.000 m²

  • Mulighed for opførelse af lager-/domicilejendom

  • Beliggende 10 minutters kørsel fra E45, Kolding Syd

  • Maksimal bebyggelsesprocent 50

  • Pris: 450.000 kr. kontant + moms