Spring til hovedindhold Gå til sidefod
  • Til salg
Bynært naturskønt grundareal sælges - #1
Bynært naturskønt grundareal sælges - #2
Bynært naturskønt grundareal sælges - #3
Bynært naturskønt grundareal sælges - #4
Bynært naturskønt grundareal sælges - #5
Bynært naturskønt grundareal sælges - #6
Bynært naturskønt grundareal sælges - #7
Bynært naturskønt grundareal sælges - #8
Bynært naturskønt grundareal sælges - #9
Bynært naturskønt grundareal sælges - #10
Bynært naturskønt grundareal sælges - #11
Bynært naturskønt grundareal sælges - #12

Til Salg

24.000.000 KR.  

Grunden er i dag udlagt til agerbrug, er plan og fremstår ubebygget. Sælger har på en mindre del af arealet sin private villa, som udstykkes fra matriklen med ca. 5.000 m² tilhørende grund.


Grundarealet sælges i et selskab, og der skal i den forbindelse tages stilling til fordeling af den udskudte skat mellem køber og sælger.


Kommunen er meget venligt stemt på en lokalplan for området til tæt/lav byggeri, hvilket også fremgår 
af kommuneplanens ordlyd.


Grundarealet sælges med forbehold for lokalplanen, som køber selv 
iværksætter i samarbejde med Herning Kommune. Forventet tidsplan 
for udarbejdelse af lokalplan ca. 9-12 måneder.


Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser eller arkæologiske 
undersøgelser på grunden.


Sælger har med arkitekt fået udarbejdet en endnu ikke godkendt 
bebyggelsesplan med tæt/lav parceller med egen grund på 300 m² hver.
Samlet er der i alt 108 stk. 1 og 2 plans parceller, legeområde samt regnvandsbassin, veje m.v.   • ca. 52.000 m² til tæt/lavt byggeri

  • 2.000 kr. pr. m² byggeret

  • Køber udarbejder lokalplan

  • ca. 12.000 m² bolig

  • Pris: 24.000.000 kr. 


Grundarealet sælges i et selskab.