Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Správa nemovitostí


Úspěšná správa vašich nemovitostí vyžaduje efektivní správu fyzických prostor, vašich vztahů s nájemci a vaší dobré reputace na trhu. Náš tým odborníků na správu nemovitostí patří mezi největší a nejzkušenější na světě, globálně zodpovídá za více než 2 miliardy m2. Spojením s Colliers se vám dostane pozornosti těch nejlepší poradců, kteří se dokáží efektivně postarat o neustále se měnící potřeby vašich nemovitostí, a zároveň maximalizovat jejich hodnotu a schopnost udržet si nájemce, čímž vám uvolní ruce, abyste se mohli věnovat svému podnikání.

 

Účetnictví, finanční výkazy a reporting:

Účinná správa účetnictví a financí vaší budovy může být záležitostí na plný úvazek vyžadující oborné znalosti účetních postupů tak, aby bylo dosaženo významných úspor. Aby naši odborníci pomohli zvýšit výkonnost vaší nemovitosti, zpracovávají detailní finanční reporty a cash flow analýzy v souladu s Obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP)

Naše služby zahrnují: 

  • Pohledávky a závazky. V souladu s interními kontrolami a procesy zpracovávají naši účetní specialisté platby a zajišťují plynulý peněžní tok a monitorují příjmy. Naši účetní zpracovávají průběžné interní audity včetně shrnutí nájmů, evaluace amortizačních rozvrhů, daňových auditů a zúčtování nákladů.
  • Sladění nákladů na údržbu společných prostor. Naši odborníci spolupracují s účetními specialisty a společně pravidelně zpracovávají náklady na údržbu společných prostor, provozní náklady a roční zúčtování daně z nemovitosti. Pomůžeme vám s upozorněním nájemců na změny v poplatcích, zodpovíme jejich otázky a vyřešíme případné spory.
  • Tvorbu rozpočtů a analýz. Dokážeme zpracovávat roční rozpočty, finanční analýzy a účetní závěrky včetně rozvah, výkazu příjmů, nákladů a pohledávek a hlavní knihy. Naše finanční služby také zahrnují výběr nájemného a zpracování všech plateb.

Kapitálové projekty a navýšení hodnoty

Pro dosažení maximální hodnoty nemovitosti na metr čtvereční je potřeba důraz na detaily, porozumění nuancím správy nemovitostí a schopnost spravovat kapitálové projekty tak, aby navýšily hodnotu dané nemovitosti. Náš tým chápe, že i ty nejmenší detaily dokáží ovlivnit hodnotu vaší nemovitosti. Využíváme našich zkušeností a znalostí, abychom účinně identifikovali a spravovali projekty v souladu s vašimi cíli. Od koordinace kontraktů, přes zvelebování okolního prostředí až po rekonstrukce lobby a stavební úpravy, naši experti přináší pokroková řešení, která vaše nemovitosti ukáží v nejlepším světle a ušetří vám stres, čas a námahu.

Provoz nemovitosti

Zvyšování hodnoty vaší nemovitosti vyžaduje kvalitní správu jejího provozu v rukou expertů, kteří detailně rozumí jejím systémům a infrastruktuře. Náš tým odborníků dokáže zaručit bezpečí, pohodlí a spokojenost vašich nájemců a vytvořit strategii na míru, která maximalizuje vaši návratnost v souladu s vašimi cíli.

Naše služby zahrnují:  

  • Tvorba rozpočtů. V souladu s potřebami budovy, jejího vybavení a tržního standardu náš tým každoročně připraví nový rozvrh oprav a údržby pro všechny systémy budovy.
  • Udržitelnost. Náš tým odborníků s akreditací LEED® zajistí, že vaše budova bude fungovat co nejefektivnějším způsobem.
  • Inspekční audity. Provádíme plánované i náhodné inspekce, abychom ověřili, zda jsou práce na opravách a údržbě budovy vykonávány svědomitě a přesahují rámec běžných servisních smluv.

Několik otázek týkajících se našich služeb:

Naši experti:

* Povinné pole

Kontakt


Slovanský Dům, Na Příkopě  859/22 | Praha 1, 11000 | Česká republika
+420 226 537 618